Trường Đại Học Thủ Dầu Một Tuyển Sinh 2018

Trường Đại Học Thủ Dầu Một Thông Báo Tuyển Sinh 2018

THÔNG BÁO TUYỂN SINH
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018
 
dai-hoc-thu-dau-mot
 
Tên trường: Đại học Thủ Dầu Một
Mã trường: TDM
Địa chỉ: Số 6 Trần Văn Ơn, Phú Hòa, Thủ Dầu Một, Bình Dương
Website: https://tdmu.edu.vn/

 


Trường Đại học Thủ Dầu Một thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy năm 2018. Thông tin chi tiết như sau:

I. Chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Thủ Dầu Một

TT
Ngành học
Mã Ngành
Tổ hợp môn xét tuyển
Chỉ tiêu
1
Kế toán
 
7340301
Toán, Lý, Hóa (A00)
Toán, Lý, Anh (A01)
Toán, Văn, Anh (D01)
Toán, Văn, KHTN (A16)
250
2
Quản trị Kinh doanh
– Ngoại thương
– Marketing
– Quản trị kinh doanh tổng hợp
7340101
Toán, Lý, Hóa (A00)
Toán, Lý, Anh (A01)
Toán, Văn, Anh (D01)
Toán, Văn, KHTN (A16)
250
3
Tài chính – Ngân hàng
7340201
Toán, Lý, Hóa (A00)
Toán, Lý, Anh (A01)
Toán, Văn, Anh (D01)
Toán, Văn, KHTN (A16)
150
4
Kỹ thuật Xây dựng
– Xây dựng dân dụng à công nghệp.
– Xây dựng cầu đường
7580208
Toán, Lý, Hóa (A00)
Toán, Lý, Anh (A01)
Toán, Lý, Văn (C01)
Toán, Anh, KHTN (D90)
150
5
Kỹ thuật Điện – Điện tử
– Đện công nghệp
– Điện tử – Tự động
7520201
Toán, Lý, Hóa (A00)
Toán, Lý, Anh (A01)
Toán, Lý, Văn (C01)
Toán, Anh, KHTN (D90)
150
6
Kỹ thuật Phần mềm
7480103
Toán, Lý, Hóa (A00)
Toán, Lý, Anh (A01)
Toán, Văn, Lý (C01)
Toán, Anh, KHTN (D90)
120
7
Hệ thống Thông tin
7480104
Toán, Lý, Hóa (A00)
Toán, Lý, Anh (A01)
Toán, Văn, Lý (C01)
Toán, Anh, KHTN (D90)
120
8
Kiến trúc
– Thết kế nộ thất
– Kiến trúc dân dụng  Công nghiệp
– Kỹ nghệ gỗ
7580102
Toán,  Lý, Vẽ Mỹ thuật (V00)
Toán, Văn, Vẽ Mỹ thuật (V01)
Toán, Lý, Hóa (A00)
Toán, Văn, KHTN (A16)
80
9
Quy hoạch Vùng và Đô thị
– Quy hoạch ùng
– Kỹ thuật hạ tầng đô thị
7580105
Toán,  Lý, Vẽ Mỹ thuật (V00)
Toán, Văn, Vẽ Mỹ thuật (V01)
Toán, Lý, Hóa (A00)
Toán, Văn, KHTN (A16)
80
10
Hóa
– Hóa thực phẩm
– Hóa phân tích
7440112
Toán, Lý, Hóa (A00)
Toán, Sinh học, Hóa (B00)
Toán, Hóa, Anh (D07)
Toán, Văn, KHTN (A16)
150
11
Sinh học Ứng dụng
– Nông nghệp Đô thị
– Vi sinh thực phẩm
– Công nghệ Y sinh
7420203
Toán, Lý, Hóa (A00)
Toán, Lý, Sinh học (A02)
Toán, Sinh học, Hóa (B00)
Toán, Sinh học, KHXH (B05)
125
12
Khoa học Môi trường
– Quan trắc mô trường
– Kỹ thuật môi trường
7440301
Toán, Lý, Hóa (A00)
Toán, Văn, Anh (D01)
Toán, Sinh học, Hóa (B00)
Toán, Sinh học, KHXH (B05)
125
13
Vật lý học
– Vật lý Chất rắn
– Vật lý Quang học
7440102
Toán, Lý, Hóa (A00)
Toán, Lý, Anh (A01)
Toán, Văn, Lý (C01)
Toán, Lý, KHXH (A17)
50
14
Toán học
– Đạ số – Gải tích
– Toán kinh tế – Thống kê
7460101
Toán, Lý, Hóa (A00)
Toán, Lý, Anh (A01)
Toán, Hóa, Anh (D07)
Toán, Văn, KHTN (A16)
80
15
Quản lý Tài nguyên và Môi trường
7850101
Toán, Lý, Hóa (A00)
Toán, Văn, Anh (D01)
Toán, Sinh học, Hóa (B00)
Toán, Sinh học, KHXH (B05)
150
16
Quản lý Nhà nước
Quản lý tổ chức  nhân sự
Quản lý Đô thị
– Quản lý hành chính
7310205
Toán, Văn, GDCD (C14)
Văn, Sử, Địa (C00)
Toán, Văn, Anh (D01)
Toán, Văn, KHTN (A16)
250
17
Quản lý Công nghiệp
– Quản lý Doanh nghệp
– Quản lý Truyền thông Doanh nghiệp
 
7510601
Toán, Lý, Hóa (A00)
Toán, Lý, Anh (A01)
Toán, Văn, Lý (C01)
Toán, Văn, KHTN (A16)
120
18
Sư phạm Văn
– Văn học
– Ngôn ngữ học
7140217
Văn, Sử, Địa (C00)
Toán, Văn, Anh (D01)
Văn, Sử, Anh(D14)
Văn, Toán, KHXH (C15)
50
19
Sư phạm Sử
– Sử thế gớ
– Sử Việt Nam
– Sử Đảng
7140218
Văn, Sử, Địa (C00)
Toán, Văn, Anh (D01)
Toán, Văn, GDCD (C14)
Văn, Toán, KHXH (C15)
50
20
Giáo dục học
– Quản lý trường học
– Kiểm định chất lượng giáo dục
7140101
Toán, Văn, GDCD (C14)
Văn, Sử, Địa (C00)
Toán, Văn, Anh (D01)
Văn, Toán, KHXH (C15)
50
21
 Luật
– Luật Hành chính
– Luật Tư pháp
– Luật Kinh tế – Quốc tế
7380101
Toán, Văn, GDCD (C14)
Văn, Sử, Địa (C00)
Toán, Văn, Anh (D01)
Toán, Văn, KHTN (A16)
350
22
Ngôn ngữ Anh
– Tếng Anh knh doanh
– Anh cho thiếu nhi
7220201
Toán, Văn, Anh (D01)
Toán, Lý, Anh (A01)
Văn, Địa lý, Anh (D15)
Văn, Anh, KHXH (D78)
400
23
Ngôn ngữ Trung Quốc
– Bên phên dịch
– Tiếng Trung kinh doanh
7220204
Toán, Văn, Anh (D01)
Toán, Văn, tiếng Trung (D04)
Toán, Lý, Anh (A01)
Văn, Anh, KHXH (D78)
200
24
Công tác Xã hội
7760101
Văn, Sử, Địa (C00)
Toán, Văn, GDCD (C14)
Văn, Sử, Anh (D14)
Văn, Anh, KHXH (D78)
150
25
Giáo dục Mầm non
7140201
Toán, Văn, Năng khiếu (M00)
100
26
Giáo dục Tiểu học
7140202
Toán, Lý, Hóa (A00)
Văn, Sử, Địa (C00)
Toán, Văn, Anh (D01)
Toán, Văn, KHTN (A16)
100

II. Thông tin tuyển sinh chung Đại Học Thủ Dầu Một

1. Đối tượng tuyển sinh
Thí sinh đã tốt nghiệp trung học phổ thông theo quy định của Bộ GD&ĐT.
2. Khu vực tuyển sinh: Cả nước
3. Phương thức tuyển sinh
Xét tuyển dựa theo kết quả thi THPT Quốc gia năm 2018.
4. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào
– Thí sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018 và sử dụng kết quả thi THPT đăng ký xét tuyển vào các ngành của trường cần có điểm xét tuyển đạt ngưỡng chất lượng đầu vào đại học do Bộ GD&ĐT quy định.
– Không có chênh lệch giữa các tổ hợp môn xét tuyển trong cùng một ngành.
– Nhà trường không sử dụng kết quả miễn thi bài thi môn ngoại ngữ.
– Không sử dụng kết quả bảo lưu trong kỳ thi THPT Quốc gia để xét tuyển.
5. Các môn thi năng khiếu
– Thời gian thi: Thông báo trên website của nhà trường (https://tdmu.edu.vn/)
– Các môn thi năng khiếu:
+ Ngành Kiến trúc và ngành Quy hoạch vùng và đô thị: Sử dụng kết quả thi môn Vẽ tĩnh vật.
+ Ngành Giáo dục mầm non: Hát, múa, đọc và kể chuyện diễn cảm.
6. Hồ sơ đăng ký xét tuyển
– Thí sinh đăng ký thi môn năng khiếu phải hoàn thành hồ sơ thi năng khiếu trong thời hạn quy định.
– Hồ sơ đăng ký thi năng khiếu bao gồm:
+ Phiếu đăng ký dự thi (theo mẫu của Đại học Thủ Dầu Một).
+ 2 ảnh 3×4 (mới chụp trong thời hạn 6 tháng)
+ 02 bản photo chứng minh nhân dân.
+ 2 phong bì dán tem ghi họ tên và địa chỉ của thí sinh.
– Lệ phí đăng ký dự thi: 300.000đ/hồ sơ.
– Thời gian đăng ký theo dõi trên website của trường.
– Thí sinh có thể sử dụng kết quả bài thi năng khiếu các môn năng khiếu trên để đăng ký xét tuyển vào các ngành năng khiếu của trường.
7. Chính sách ưu tiên
Nhà trường thực hiện chính sách ưu tiên theo quy định của Bộ GD&ĐT.
8. Học phí dự kiến
– Khối các ngành Khoa học tự nhiên, Kỹ thuật và Công nghệ: 4350.000đ/học kỳ.
– Khối các ngành Khoa học xã hội, Luật, Kinh tế: 3.700.00đ/học kỳ.
– Khối các ngành Sư phạm: Miễn học phí.
Bạn thích bài viết này ?

Để lại bình luận

Trở thành người bình luận đầu tiên!

avatar
  Theo dõi  
Nhận thông báo

Ôn thi trực tuyến

black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status