Trường Đại Học Tây Bắc Tuyển Sinh 2019

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

truong-dai-hoc-tay-bac

Trường: Đại Học Tây Bắc

Mã trường: TTB

Địa chỉ: Phường Quyết Tâm, Thành phố Sơn La

Điện thoại: (84-234) 3819852

Website: http://www.utb.edu.vn/

Căn cứ theo quy định về tuyển sinh Đại học chính quy, Cao đẳng chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Tây Bắc thông báo tuyển sinh đào tạo Đại học hệ chính quy. Thông tin chi tiết về tuyển sinh như sau:

I. Chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Tây Bắc

Tên ngành

Mã ngành

Các tồ hợp môn học/môn thi dùng để xét tuyến

Mâ tồ hạp môn

 

 

Toán, Ngữ văn, Đọc diễn cảm – Hát

M00

Giảo dục Mầm non

7140201

Toán, Sinh học, Năng khiếu

M05

Ngữ văn, Lịch sử, Năng khiếu

M07

 

 

Ngữ văn, Địa lý, Năng khiếu

M13

 

 

Toán, Vật lí, Hóa học

A00

Giáo dục Tiểu học

7140202

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

A01

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

coo

 

 

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

D01

 

 

Ngừ văn, Lịch sử, Địa lí

coo

Giáo dục Chính trị

7140205

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

DOI

Ngữ văn, Lịch sử, GDCD

C19

 

 

Ngữ văn, Địa lí, GDCD

C20

 

 

Toán, Sinh học, Năng khiếu TDTT

T00

Giáo dục Thể chất

7140206

Ngử văn, Sinh học, Năng khiếu TDTT

T03

Toán, Vật lý, Năng khiếu TDTT

T04

 

 

Ngừ văn, GDCD, Năng khiếu TDTT

T05

 

 

Toán, Vật lí, Hóa học

A00

Sư phạm Toán học

7140209

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

A01

Toán, Ngừ văn, Tiếng Anh

DOI

 

 

Toán, Sinh học, Vật lí

A02

 

 

Toán, Vật lí, Hóa học

A00

Sư phạm Tin học

7140210

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

A01

Toán, Ngừ văn, Tiếng Anh

D01

 

 

Toán, Sinh học, Vật lí

A02

 

 

Toán, Vật lí, Hóa học

A00

Sư phạm Vật lý

7140211

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

A01

Toán, Vật lí, Ngừ vãn

COI

 

 

Toán, Vật lí, GDCD

A10

 

 

Toán, Hóa học, Vật lí

AOO

Sư phạm Hóa học

7140212

Toán, Hỏa học, Sinh học

B00

Toán, Hóa học, Ngữ văn

C02

 

 

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

D07

 

 

Toán, Sinh học, Hóa học

B00

Sư phạm Sinh học

7140213

Toán, Sinh học, Vật lí

A02

Toán, Sinh học, Tiếng Anh

D08

 

 

Toán, Sinh học, Ngữ văn

B03

 

 

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

coo

Sư phạm Ngữ văn

7140217

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh

D01

Ngừ văn, Lịch sử, GDCD

C19

 

 

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

D14

 

 

Ngữ văn, Lịch sử, Địa !í

coo

Sư phạm Lịch sử

7140218

Ngữ văn, Lịch sử, GDCD

C19

Ngữ văn, Lịch sừ, Tiếng Anh

D14

 

 

Ngữ văn, Lịch sử, Toán

C03

 

 

Toán, Địa lí, Tiếng Anh

D10

Sư phạm Địa lý

7140219

Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

D15

Ngừ văn, Địa lí, Lịch sử

coo

 

 

Ngừ văn, Địa lí, GDCD

C20

 

 

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

D01

Sư phạm Tiếng Anh

7140231

Toán, Vật li, Tiếng Anh

A01

Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh

D14

 

 

Ngừ văn, Địa lí, Tiếng Anh

D15

Quản ữị kinh doanh

7340101

Toán, Vật lí, Hóa học

A00

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

A01

Toán, Sinh học, Vật lí

A02

Toán, Ngử văn, Tiếng Anh

DOI

Kế toán

7340301

Toán, Vật lí, Hóa học

A00

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

A01

Toán, Sinh học, Vật lí

A02

Toán, Ngử văn, Tiếng Anh

D01

Công nghệ thông tin

7480201

Toán, Vật lí, Hóa học

A00

Toán, Vật li, Tiếng Anh

A01

Toán, Sinh học, Vật lí

A02

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

DOI

Chăn nuôi

7620105

Toán, Sinh học, Tiếng Anh

D08

Toán, Sinh học, Hóa học

BOO

Toán, Sinh học, Vật lí

A02

Toán, Sinh học, GDCD

B04

Lâm sinh

7620205

Toán, Sinh học, Tiếng Anh

D08

Toán, Sinh học, Hóa học

B00

Toán, Sinh học, Vật lí

A02

Toán, Sinh học, GDCD

B04

Nông học

7620109

Toán, Sinh học, Tiếng Anh

D08

Toán, Sinh học, Hóa học

B00

Toán, Sinh học, Vật lí

A02

Toán, Sinh học, GDCD

B04

Bảo vệ thực vật

7620112

Toán, Sinh học, Tiếng Anh

D08

Toán, Sinh học, Hỏa học

B00

Toán, Sinh học, Vật lí

A02

Toán, Sinh học, GDCD

B04

Quàn lý tài nguyên và môi trường

7850101

Toán, Vật lí, Hóa học Toán, Vật lí, Tiểng Anh Toán, Sinh học, Vật lí Toán, Sinh học, Hóa học

A00

A01

A02

B00

Quản trị địch vụ du lịch và lữ hành

7810103

Toán, Vật lí, Hóa học

A00

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

A01

Ngữ văn, Địa lí, Lịch sử

coo

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

DOI

Quản lý tài nguyên rừng

7620211

Toán, Sinh học, Tiếng Anh

D08

Toán, Sinh học, Hóa học

B00

Toán, Sinh học, Vật lí

A02

Toán, Sinh học, GDCD

B04

Sinh học ứng dụng

7420203

Toán, Sinh học, Hỏa học

B00

Toán, Sinh học, Vật lí

A02

Toán, Sinh học, Tiếng Anh

D08

Toán, Sinh học, Ngữ văn

B03

Tài chính – Ngân hàng

7340201

Toán, Vật lí, Hóa học

A00

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

A01

Toán, Sinh học, Vật lí

A02

Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh

D01

Ngành

Mã ngành

Các tề hợp môn học/môn thi dùng để xét tuyển

Mã tổ họp môn

Giáo dục Mầm non

51140201

Toán, Ngừ văn, Đọc diễn cảm – Hát

M00

Ngừ văn, Lịch sử, Năng khiếu

M05

 

 

Ngữ văn, Địa lý, Năng khiếu

M07

 

 

Toán, Sinh học, Năng khiếu

M13

 

 

Toán, Vật lí, Hóa học

A00

Giáo dục Tiểu học

51140202

Toán, Vật lí, Tiếng Anh

A01

Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí

coo

 

 

Ngử văn, Toán, Tiếng Anh

DOI

II. Thông tin tuyển sinh Đại Học Tây Bắc

  1. Đối tượng tuyển sinh

Các thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

  1. Khu vực tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.
  2. Phương thức tuyển sinh

Xét tuyển, kết hợp xét tuyển và thi tuyển.

  1. Ngưỡng đảm bảo chất lượng

– Xét tuyển dựa vào điểm thi THPT Quốc gia: Điểm xét tuyển đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào Đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.

– Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT: Tổng điểm Trung bình cuối kỳ lớp 12 của các môn thuộc tổ hợp xét tuyển đạt từ 18,0 điểm trở lên.

  1. Hồ sơ đăng ký

– Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu.

– Học bạ THPT bản photo

– Bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời.

– 1 phong bì dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ, số điện thoại người nhận.

Hình thức nộp hồ sơ đăng ký

– Gửi chuyển phát nhanh qua đường bưu điện tới địa chỉ của Trường Đại học Tây Bắc.

– Nộp trực tiếp tại Trường Đại học Tây Bắc.

– Nộp hồ sơ tại các trường THPT.

  1. Chính sách ưu tiên

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  1. Lệ phí

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  1. Học phí dự kiến

– Các ngành khoa học xã hội, kinh tế, nông lâm: 215.000đ/tín chỉ.

– Các ngành khoa học tự nhiên: 255.000đ/tín chỉ.

Trong thời gian xét tuyển, Diễn Đàn Giáo Dục Việt Nam sẽ thường xuyên, liên tục cập nhật mọi thông tin liên quan về tuyển sinh và tư vấn tuyển sinh trực tuyến tại trang chủ và trang Facebook tuyển sinh chính thức

KA

Điểm Chuẩn Đại Học Tây Bắc Chính Xác Nhất
Nguyện Vọng 2 Đại Học Tây Bắc Năm 2019
Thủ Tục Hồ Sơ, Học Phí Đại Học Tây Bắc

Bạn thích bài viết này ?

Để lại bình luận

Trở thành người bình luận đầu tiên!

avatar
  Theo dõi  
Nhận thông báo

Ôn thi trực tuyến

black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status