Trường Đại Học Quảng Bình Tuyển Sinh 2018

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

truong-dai-hoc-quang-binh

Trường: Đại Học Quảng Bình

Mã trường: DQB

Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt, P. Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

Điện thoại: 0232 3822010

Website: http://quangbinhuni.edu.vn/

Căn cứ theo quy định về chỉ tiêu tuyển sinh Đại học chính quy, Cao đẳng chính quy, Trường Đại học Quảng Bình thông báo tuyển sinh Đại học hệ chính quy.

I. Chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Quảng Bình

Ngành đào tạo

Mã ngành

Tổ hợp xét tuyển

Chỉ tiêu

ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

 

1400

Sư phạm Mầm non

7140201

– Toán, Văn, NĂNG KHIẾU

110

Sư phạm Tiểu học

7140202

– Toán, Lý, Hóa

– Văn, Sử, Địa

– Văn, Toán, GDCD

– Toán, Văn, Anh

110

Giáo dục Chính trị

7140205

– Văn, Sử, Địa

– Văn, Sử, GDCD

– Văn, Địa, GDCD

– Văn, GDCD, Anh

40

Giáo dục thể chất

7140206

– Toán, Sinh, NĂNG KHIẾU

40

Sư phạm Toán học

7140209

– TOÁN, Lý, Hóa

– TOÁN, Lý, Anh

– TOÁN, Hóa, Anh

45

Sư phạm Lý

7140211

– Toán, VẬT LÝ, Hóa

– Toán, VẬT LÝ, Anh

– Toán, VẬT LÝ, Sinh

45

Sư phạm Hóa học

7140212

– Toán, HÓA HỌC, Lý

– Toán, HÓA HỌC, Sinh

– Toán, HÓA HỌC, Anh

45

Sư phạm Sinh

7140213

– Toán, Lý, SINH HỌC

– Toán, Hóa, SINH HỌC

– Toán, SINH HỌC, Địa

– Toán, Anh, SINH HỌC

40

Sư phạm Văn

7140217

– NGỮ VĂN, Sử, Địa

– NGỮ VĂN, Sử, Anh

– NGỮ VĂN, Địa, Anh

45

Sư phạm Sử

7140218

– Văn, LỊCH SỬ, Địa

– Toán, LỊCH SỬ, Anh

– Văn, LỊCH SỬ, Anh

40

Ngôn ngữ Anh, (gồm 2 chuyên ngành):

– Anh Tổng hợp;

– Anh Du lịch – Thương mại

7220201

– Toán, Văn, TIẾNG ANH

– Toán, Sử, TIẾNG ANH

– Văn, Sử, TIẾNG ANH

– Văn, Địa, TIẾNG ANH

120

Địa học

 

7310501

– Văn, Sử, Địa

– Văn, Địa, GDCD

– Toán, Văn, Anh

– Toán, Địa, Anh

60

Kế toán, (gồm 2 chuyên ngành):

– Kế toán Tổng hợp;

– Kế toán Doanh nghiệp

7340301

– Toán, Lý, Hóa

– Toán, Lý, Anh

– Toán, Văn, Anh

– Toán, Hóa, Anh

120

Quản trị kinh doanh

7340101

– Toán, Lý, Hóa

– Toán, Lý, Anh

– Toán, Văn, Anh

– Toán, Hóa, Anh

60

Luật, (gồm 2 chuyên ngành):

– Luật Kinh tế thương mại;

– Luật Hành chính và Tư pháp

7380101

– Toán, Lý, Hóa

– Toán, Lý, Anh

– Văn, Sử, Địa

– Toán, Văn, Anh

120

Kỹ thuật phần mềm

7480103

– Toán, Lý, Hóa

– Toán, Lý, Anh

– Toán, Lý, Sinh

– Toán, Văn, Anh

60

Công nghệ thông tin

7480201

– Toán, Lý, Hóa

– Toán, Lý, Anh

– Toán, Lý, Sinh

– Toán, Văn, Anh

60

Kỹ thuật Điện, điện tử

7520201

– Toán, Lý, Hóa

– Toán, Lý, Anh

– Toán,Lý, Sinh

– Toán, Hóa, Anh

60

Lâm nghiệp

7620201

– Toán, Lý, Hóa

– Toán, Lý, Sinh

– Toán, Hóa, Sinh

– Toán, Sinh, Văn

60

Phát triển nông thôn

7620116

– Toán, Lý, Hóa

– Toán, Lý, Sinh

– Toán, Hóa, Sinh

– Toán, Sinh, Văn

60

Quản lý Tài nguyên và Môi trường

7850101

– Toán, Lý, Hóa

– Toán, Lý, Sinh

– Toán, Hóa, Sinh

– Toán, Sinh, Văn

60

  ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

440

Sư phạm Mầm non

7140201

– Toán, Văn, NĂNG KHIẾU

120

Sư phạm Tiểu học

7140202

– Toán, Lý, Hóa

– Văn, Sử, Địa

– Văn, Toán, GDCD

– Toán, Văn, Anh

120

Sư phạm Âm nhạc (ghép với Văn)

51140221

-Văn, Năng khiếu Âm nhạc 1, Năng khiếu Âm nhạc 2

40

Sư phạm Mỹ thuật (ghép với GDCD)

7140222

-Văn, Năng khiếu Vẽ NT 1, Năng khiếu Vẽ NT 2

40

Sư phạm Sinh (ghép với Công nghệ)

7140213

– Toán, Lý,Sinh

– Toán, Hóa, Sinh

– Toán,Sinh, Địa

– Toán, Anh,Sinh

40

Sư phạm Địa, (gồm 2 chuyên ngành):

– Địa ghép với GDCD;

– Địa ghép với Sử

7140219

– Văn, Sử, Địa

– Văn, Địa, GDCD

– Toán, Văn, Anh

– Toán, Địa, Anh

80

 CAO ĐẲNG NGOÀI SƯ PHẠM

460

Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa – Du lịch)

7220113

– Văn, Sử, Địa

– Văn, Địa, GDCD

– Toán, Văn, Anh

– Toán, Địa, Anh

40

Anh

7220201

– Toán, Văn, Anh

– Toán, Sử, Anh

– Văn, Sử, Anh

– Văn, Địa, Anh

40

Tiếng Trung Quốc

7220204

– Toán, Văn, Anh

– Toán, Sử, Anh

– Văn, Sử, Anh

– Văn, Địa, Anh

40

Quản trị kinh doanh

7340101

– Toán, Lý, Hóa

– Toán, Lý, Anh

– Toán, Văn, Anh

– Toán, Hóa, Anh

50

Kế toán

7340301

– Toán, Lý, Hóa

– Toán, Lý, Anh

– Toán, Văn, Anh

– Toán, Hóa, Anh

50

Công nghệ thông tin

7480201

– Toán, Lý, Hóa

– Toán, Lý, Anh

– Toán, Lý, Sinh

– Toán, Văn, Anh

40

Công nghệ kỹ thuật xây dựng

7510103

– Toán, Lý, Hóa

– Toán, Lý, Anh

– Toán, Lý, Sinh

– Toán, Hóa, Anh

40

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

7510301

– Toán, Lý, Hóa

– Toán, Lý, Anh

– Toán,Lý, Sinh

– Toán, Hóa, Anh

40

Chăn nuôi (ghép với Thú y)

7620105

– Toán, Lý, Hóa

– Toán, Lý, Sinh

– Toán, Hóa, Sinh

– Toán, Sinh, Văn

40

Lâm nghiệp

7620201

– Toán, Lý, Hóa

– Toán, Lý, Sinh

– Toán, Hóa, Sinh

– Toán, Sinh, Văn

40

Nuôi trồng thủy sản

7620301

– Toán, Lý, Hóa

– Toán, Lý, Sinh

– Toán, Hóa, Sinh

– Toán, Sinh, Văn

40

II. Thông tin tuyển sinh Đại Học Quảng Bình

  1. Đối tượng tuyển sinh

Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

  1. Khu vực tuyển sinh

– Các ngành sư phạm: Chỉ tuyển sinh các thí sinh có hộ khẩu thường trú tại Quảng Bình.

– Các ngành đào tạo ngoài sư phạm: tuyển sinh trong cả nước.

  1. Phương thức tuyển sinh

– Tuyển sinh dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia với toàn bộ ngành học.

– Xét tuyển kết hợp thi tuyển môn năng khiếu đối với các ngành có môn thi năng khiếu.

– Điểm trúng tuyển được xác định theo từng ngành học riêng.

  1. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào Đại học

– Đã tốt nghiệp THPT

– Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

– Với các ngành năng khiếu, điểm thi năng khiếu phải đạt từ 5,0 điểm trở lên.

  1. Tổ chức thi năng khiếu

– Với các ngành có môn năng khiếu, thí sinh cần dự thi môn năng khiếu do trường Đại học Quảng Bình tổ chức hoặc sử dụng điểm thi môn năng khiếu từ các cụm trường Đại học khác có tổ chức thi năng khiếu để xét tuyển vào các ngành đăng ký.

– Hồ sơ đăng ký dự thi năng khiếu: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  1. Hồ sơ đăng ký xét tuyển các ngành Đại học

– Phiếu ĐKXT theo mẫu. Thí sinh được phép đăng ký không giới hạn nguyện vọng xét tuyển và phải sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp.

– Giấy chứng nhận kết quả thi THPT.

– Bản sao các giấy tờ chứng nhận ưu tiên (nếu có).

– 01 phong bì dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc kèm số điện thoại người nhận giấy báo trúng tuyển.

Thông tin liên hệ

Phòng Đào tạo – Trường Đại học Quảng Bình

Điện thoại: 0232 3822010

Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn

Trong thời gian xét tuyển, Diễn Đàn Giáo Dục Việt Nam sẽ thường xuyên, liên tục cập nhật mọi thông tin liên quan về tuyển sinh và tư vấn tuyển sinh trực tuyến tại trang chủ và trang Facebook tuyển sinh chính thức

KA

Điểm Chuẩn Đại Học Quảng Bình Chính Xác Nhất
Nguyện Vọng 2 Đại Học Quảng Bình Năm 2019
Thủ Tục Hồ Sơ, Học Phí Đại Học Quảng Bình

Bạn thích bài viết này ?

Để lại bình luận

Trở thành người bình luận đầu tiên!

avatar
  Theo dõi  
Nhận thông báo

Ôn thi trực tuyến

black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status