Trường Đại Học Quảng Bình Tuyển Sinh

 

Trường Đại Học Quảng Bình Thông Báo Tuyển Sinh 2018

THÔNG BÁO TUYỂN SINH
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2018
 
truong-dai-hoc-quang-binh
 
Tên trường: Đại học Quảng Bình
Mã trường: DQB
Địa chỉ: 312 Lý Thường Kiệt, P. Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình
Website: http://quangbinhuni.edu.vn/
 
Căn cứ theo quy định về chỉ tiêu tuyển sinh đại học chính quy, cao đẳng chính quy năm 2018, Trường Đại học Quảng Bình thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy.

I. Chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Quảng Bình

Ngành đào tạo
Mã ngành
Tổ hợp xét tuyển
Chỉ tiêu
ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC
 
1400
Giáo dục Mầm non
7140201
– Toán, Văn, NĂNG KHIẾU
110
Giáo dục Tiểu học
7140202
– Toán, Lý, Hóa
– Văn, Sử, Địa
– Văn, Toán, GDCD
– Toán, Văn, Anh
110
Giáo dục Chính trị
7140205
– Văn, Sử, Địa
– Văn, Sử, GDCD
– Văn, Địa, GDCD
– Văn, GDCD, Anh
40
Giáo dục thể chất
7140206
– Toán, Sinh, NĂNG KHIẾU
40
Sư phạm Toán học
7140209
– TOÁN, Lý, Hóa
– TOÁN, Lý, Anh
– TOÁN, Hóa, Anh
45
Sư phạm Lý
7140211
– Toán, VẬT LÝ, Hóa
– Toán, VẬT LÝ, Anh
– Toán, VẬT LÝ, Sinh
45
Sư phạm Hóa học
7140212
– Toán, HÓA HỌC, Lý
– Toán, HÓA HỌC, Sinh
– Toán, HÓA HỌC, Anh
45
Sư phạm Sinh
7140213
– Toán, Lý, SINH HỌC
– Toán, Hóa, SINH HỌC
– Toán, SINH HỌC, Địa
– Toán, Anh, SINH HỌC
40
Sư phạm Văn
7140217
– NGỮ VĂN, Sử, Địa
– NGỮ VĂN, Sử, Anh
– NGỮ VĂN, Địa, Anh
45
Sư phạm Sử
7140218
– Văn, LỊCH SỬ, Địa
– Toán, LỊCH SỬ, Anh
– Văn, LỊCH SỬ, Anh
40
Ngôn ngữ Anh, (gồm 2 chuyên ngành):
– Anh Tổng hợp;
– Anh Du lịch – Thương mại
7220201
– Toán, Văn, TIẾNG ANH
– Toán, Sử, TIẾNG ANH
– Văn, Sử, TIẾNG ANH
– Văn, Địa, TIẾNG ANH
120
Địa học
 
7310501
– Văn, Sử, Địa
– Văn, Địa, GDCD
– Toán, Văn, Anh
– Toán, Địa, Anh
60
Kế toán, (gồm 2 chuyên ngành):
– Kế toán Tổng hợp;
– Kế toán Doanh nghiệp
7340301
– Toán, Lý, Hóa
– Toán, Lý, Anh
– Toán, Văn, Anh
– Toán, Hóa, Anh
120
Quản trị kinh doanh
7340101
– Toán, Lý, Hóa
– Toán, Lý, Anh
– Toán, Văn, Anh
– Toán, Hóa, Anh
60
Luật, (gồm 2 chuyên ngành):
– Luật Kinh tế thương mại;
– Luật Hành chính và Tư pháp
7380101
– Toán, Lý, Hóa
– Toán, Lý, Anh
– Văn, Sử, Địa
– Toán, Văn, Anh
120
Kỹ thuật phần mềm
7480103
– Toán, Lý, Hóa
– Toán, Lý, Anh
– Toán, Lý, Sinh
– Toán, Văn, Anh
60
Công nghệ thông tin
7480201
– Toán, Lý, Hóa
– Toán, Lý, Anh
– Toán, Lý, Sinh
– Toán, Văn, Anh
60
Kỹ thuật Điện, điện tử
7520201
– Toán, Lý, Hóa
– Toán, Lý, Anh
– Toán,Lý, Sinh
– Toán, Hóa, Anh
60
Lâm nghiệp
7620201
– Toán, Lý, Hóa
– Toán, Lý, Sinh
– Toán, Hóa, Sinh
– Toán, Sinh, Văn
60
Phát triển nông thôn
7620116
– Toán, Lý, Hóa
– Toán, Lý, Sinh
– Toán, Hóa, Sinh
– Toán, Sinh, Văn
60
Quản lý Tài nguyên và Môi trường
7850101
– Toán, Lý, Hóa
– Toán, Lý, Sinh
– Toán, Hóa, Sinh
– Toán, Sinh, Văn
60
  ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG SƯ PHẠM
440
Giáo dục Mầm non
7140201
– Toán, Văn, NĂNG KHIẾU
120
Giáo dục Tiểu học
7140202
– Toán, Lý, Hóa
– Văn, Sử, Địa
– Văn, Toán, GDCD
– Toán, Văn, Anh
120
Sư phạm Âm nhạc (ghép với Văn)
51140221
-Văn, Năng khiếu Âm nhạc 1, Năng khiếu Âm nhạc 2
40
Sư phạm Mỹ thuật (ghép với GDCD)
7140222
-Văn, Năng khiếu Vẽ NT 1, Năng khiếu Vẽ NT 2
40
Sư phạm Sinh (ghép với Công nghệ)
7140213
– Toán, Lý,Sinh
– Toán, Hóa, Sinh
– Toán,Sinh, Địa
– Toán, Anh,Sinh
40
Sư phạm Địa, (gồm 2 chuyên ngành):
– Địa ghép với GDCD;
– Địa ghép với Sử
7140219
– Văn, Sử, Địa
– Văn, Địa, GDCD
– Toán, Văn, Anh
– Toán, Địa, Anh
80
 CAO ĐẲNG NGOÀI SƯ PHẠM
460
Việt Nam học (chuyên ngành Văn hóa – Du lịch)
7220113
– Văn, Sử, Địa
– Văn, Địa, GDCD
– Toán, Văn, Anh
– Toán, Địa, Anh
40
Anh
7220201
– Toán, Văn, Anh
– Toán, Sử, Anh
– Văn, Sử, Anh
– Văn, Địa, Anh
40
Tiếng Trung Quốc
7220204
– Toán, Văn, Anh
– Toán, Sử, Anh
– Văn, Sử, Anh
– Văn, Địa, Anh
40
Quản trị kinh doanh
7340101
– Toán, Lý, Hóa
– Toán, Lý, Anh
– Toán, Văn, Anh
– Toán, Hóa, Anh
50
Kế toán
7340301
– Toán, Lý, Hóa
– Toán, Lý, Anh
– Toán, Văn, Anh
– Toán, Hóa, Anh
50
Công nghệ thông tin
7480201
– Toán, Lý, Hóa
– Toán, Lý, Anh
– Toán, Lý, Sinh
– Toán, Văn, Anh
40
Công nghệ kỹ thuật xây dựng
7510103
– Toán, Lý, Hóa
– Toán, Lý, Anh
– Toán, Lý, Sinh
– Toán, Hóa, Anh
40
Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử
7510301
– Toán, Lý, Hóa
– Toán, Lý, Anh
– Toán,Lý, Sinh
– Toán, Hóa, Anh
40
Chăn nuôi (ghép với Thú y)
7620105
– Toán, Lý, Hóa
– Toán, Lý, Sinh
– Toán, Hóa, Sinh
– Toán, Sinh, Văn
40
Lâm nghiệp
7620201
– Toán, Lý, Hóa
– Toán, Lý, Sinh
– Toán, Hóa, Sinh
– Toán, Sinh, Văn
40
Nuôi trồng thủy sản
7620301
– Toán, Lý, Hóa
– Toán, Lý, Sinh
– Toán, Hóa, Sinh
– Toán, Sinh, Văn
40

II. Thông tin tuyển sinh Đại Học Quảng Bình

1. Đối tượng tuyển sinh
Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
2. Khu vực tuyển sinh
– Các ngành sư phạm: Chỉ tuyển sinh các thí sinh có hộ khẩu thường trú tại Quảng Bình.
– Các ngành đào tạo ngoài sư phạm: tuyển sinh trong cả nước.
3. Phương thức tuyển sinh
– Tuyển sinh dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia năm 2018 với toàn bộ ngành học.
– Xét tuyển kết hợp thi tuyển môn năng khiếu đối với các ngành có môn thi năng khiếu.
– Điểm trúng tuyển được xác định theo từng ngành học riêng.
4. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học
– Đã tốt nghiệp THPT
– Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào theo quy định của Bộ GD&ĐT.
– Với các ngành năng khiếu, điểm thi năng khiếu phải đạt từ 5,0 điểm trở lên.
5. Tổ chức thi năng khiếu
– Với các ngành có môn năng khiếu, thí sinh cần dự thi môn năng khiếu do trường Đại học Quảng Bình tổ chức hoặc sử dụng điểm thi môn năng khiếu từ các cụm trường đại học khác có tổ chức thi năng khiếu để xét tuyển vào các ngành đăng ký.
– Hồ sơ đăng ký dự thi năng khiếu: Theo quy định của Bộ GD&ĐT.
6. Hồ sơ đăng ký xét tuyển các ngành đại học
– Phiếu ĐKXT theo mẫu. Thí sinh được phép đăng ký không giới hạn nguyện vọng xét tuyển và phải sắp xếp theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp.
– Giấy chứng nhận kết quả thi THPT.
– Bản sao các giấy tờ chứng nhận ưu tiên (nếu có).
– 01 phong bì dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc kèm số điện thoại người nhận giấy báo trúng tuyển.
 
Thông tin liên hệ
Phòng Đào tạo – Trường Đại học Quảng Bình
Điện thoại: 0084 0232 3822010
Email: quangbinhuni@qbu.edu.vn
Bạn thích bài viết này ?

Để lại bình luận

Trở thành người bình luận đầu tiên!

avatar
  Theo dõi  
Nhận thông báo

Ôn thi trực tuyến

black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status