Trường Đại Học Nông Lâm TPHCM Tuyển Sinh

 

Trường Đại Học Nông Lâm TPHCM Thông Báo Tuyển Sinh 2018

THÔNG BÁO TUYỂN SINH
TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2018
 
Tên trường: Đại học Nông Lâm TPHCM
Mã trường: NLS
Địa chỉ: Khu phố 6, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TPHCM
Website: http://www.hcmuaf.edu.vn/
 
Căn cứ theo kế hoạch tuyển sinh đại học chính quy năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Nông Lâm TPHCM thông báo tuyển sinh đại học hệ chính quy. Thông tin tuyển sinh như sau:

I. Chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Nông Lâm TPHCM 

1. Cơ sở đào tạo chính

Ngành Mã ngành Tổ hợp môn thi Chỉ Tiêu
    Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa  
Kế toán 7340301 Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh 110
    Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh  
    Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Sinh  
Công nghệ sinh học 7420201 Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh 140
    Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa  
Bản đồ học 7440212 Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh 40
    Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa  
Khoa học môi trường 7440301 Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh 80
    Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh  
    Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa  
Công nghệ thông tin 7480201 Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh 210
Công nghệ kỹ thuật cơ khí   Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa  
7510201 Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh 110
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử   Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa  
7510203 Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh 60
    Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa  
Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205 Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh 100
    Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa  
Công nghệ kỹ thuật nhiệt 7510206 Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh 60
    Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa  
Công nghệ kỹ thuật hóa học 7510401 Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh 160
    Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh  
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa   Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa  
7520216 Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh 60
    Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa  
Kỹ thuật môi trường 7520320 Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh 80
    Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh  
    Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa  
Công nghệ thực phẩm 7540101 Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh 300
    Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh  
    Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh  
Công nghệ chế biến thủy sản 7540105 Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh 75
    Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh  
    Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa  
Công nghệ chế biến lâm sản 7549001 Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh 155
    Tổ hợp 4: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh  
    Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh  
Chăn nuôi 7620105 Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh 150
    Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh  
    Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh  
Nông học 7620109 Tổ hợp 3: Toán, Sinh, Tiếng Anh 190
    Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh  
Bảo vệ thực vật 7620112 Tổ hợp 3: Toán, Sinh, Tiếng Anh 85
    Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh  
Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan 7620113 Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh 140
    Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh  
    Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa 60
Kinh doanh nông nghiệp 7620114 Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

2. Phân hiệu Đại học Nông Lâm TPHCM tại Ninh Thuận

Ký hiệu: NLN
Địa chỉ: Thị trấn Khánh Hải, Huyện Ninh Hải, Ninh Thuận.
Điện thoại: 068 3500 579
Website: http://phnt.hcmuaf.edu.vn/

3. Phân hiệu Đại học Nông Lâm TPHCM tại Gia Lai

Mã trường: NLG
Địa chỉ: 126 Đường Lê Thánh Tôn, Tp. Pleyku, tỉnh Gia Lai.
Điện thoại: 05938 77665
Website: http://phgl.hcmuaf.edu.vn
Mã ngành
Ngành học
Chỉ tiêu
Tổ hợp môn xét tuyển
7340301
 
Kế toán
 
40
 
Toán, Vật Lý, Hóa học
Toán, Vật lý, Tiếng Anh
Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 
7540101
 
Công nghệ thực phẩm
 
40
 
Toán, Vật Lý, Hóa học
Toán, Vật lý, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Sinh học
Toán, Sinh học, Tiếng Anh
7620109
 
Nông học
 
50
 
Toán, Vật Lý, Hóa học
Toán, Hóa học, Sinh học
Toán, Sinh học, Tiếng Anh 
7620201
 
Lâm nghiệp
 
40
 
Toán, Vật Lý, Hóa học
Toán, Vật lý, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Sinh học
Toán, Sinh học, Tiếng Anh
7640101
 
Thú y
 
60
 
Toán, Vật Lý, Hóa học
Toán, Vật lý, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Sinh học
Toán, Sinh học, Tiếng Anh
7850101
 
Quản lý tài nguyên và môi trường
 
40
 
Toán, Vật Lý, Hóa học
Toán, Vật lý, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Sinh học
Toán, Hóa học, Tiếng Anh
7850103
 
Quản lý đất đai
 
40
 
Toán, Vật Lý, Hóa học
Toán, Vật lý, Tiếng Anh
Toán, Hóa học, Tiếng Anh 

II. Thông tin tuyển sinh Đại Học Nông Lâm TPHCM 

1. Đối tượng tuyển sinh
– Thí sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia và sử dụng kết quả thi để xét tuyển vào các ngành của trường.
2. Khu vực tuyển sinh
– Cơ sở chính tại TPHCM: Tuyển sinh trong cả nước.
– Phân hiệu Gia Lai và Ninh Thuận: Tuyển sinh các thí sinh có hộ khẩu thường trú tại Miền Trung và Tây Nguyên.
3. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia năm 2018.
4. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào
Theo quy định của Bộ GD&ĐT và sẽ được công bố sau khi có kết quả thi THPT Quốc gia.
5. Chính sách tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển: Theo quy định của Bộ GD&ĐT.
6. Lệ phí xét tuyển
– Xét tuyển: 30.000 đ/thí sinh
– Lệ phí thi tuyển: 60.000 đ/môn.
7. Học phí dự kiến
– Đại học nhóm ngành 1: 240.000 đ/tín chỉ.
– Đại học nhóm ngành 2: 284.000 đ/tín chỉ.
 
Thông tin liên hệ
Điện thoại: (028) 389 66780
Email: vphanhchinh@hcmuaf.edu.vn

Bạn thích bài viết này ?

Để lại bình luận

Trở thành người bình luận đầu tiên!

avatar
  Theo dõi  
Nhận thông báo

Ôn thi trực tuyến

black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status