Trường Đại Học Nông Lâm TPHCM Tuyển Sinh 2020

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

dai hoc nong lam tphcm tuyen sinh

Trường: Đại Học Nông Lâm TPHCM

Mã trường: NLS

Địa chỉ: Khu phố 6, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TPHCM

Điện thoại: (028) 389 66780

Website: http://www.hcmuaf.edu.vn/

Căn cứ theo kế hoạch tuyển sinh Đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Nông Lâm TPHCM thông báo tuyển sinh Đại học hệ chính quy. Thông tin tuyển sinh như sau:

I. Chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Nông Lâm TPHCM 

1. Cơ sở đào tạo chính

STT

Khối

Ngành học

ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

Chỉ tiêu

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HÒ CHÍ MINH

4.975

1. Tuyển sinh tại Cơ sở chính: Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh

4.215

1

I

Sư phạm kỹ thuật nông nghiệp

7140215

Tổ hợp 1: Toán: Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán: Lý, Tiếng Anh

Tổ hợp 3: Toán: Hóa, Sinh

Tổ họp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh

20

2

III

Quản trị kinh doanh

7340101

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

Tổ họp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

200

3

Kế toán

7340301

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

Tổ họp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

110

4

IV

Công nghệ sinh học

7420201

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Lý, Sinh

Tổ họp 3: Toán, Hóa, Sinh

155

5

Khoa học môi trường

7440301

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh

80

6

V

Công nghệ thông tin

7480201

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh

210

7

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

7510201

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh

110

8

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

7510203

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh

60

9

Công nghệ kỹ thuật ô tô

7510205

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh

100

10

Công nghệ kỹ thuật nhiệt

7510206

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh

60

11

Công nghệ kỹ thuật hóa học

7510401

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

Tổ họp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh

160

12

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

7520216

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Lỵ, Tiếng Anh

Tổ họp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh

60

13

Kỹ thuật môi trường

7520320

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh

80

14

Công nghệ thực phẩm

7540101

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh

240

15

Công nghệ chế biến thủy sản

7540105

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh

Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh

Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh

75

16

Công nghệ chế biến lâm sản

7549001

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Lỷ, Tiếng Anh

Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

Tổ hợp 4: Toán, Ngừ Văn, Tiếng Anh

155

17

Chăn nuôi

7620105

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh

Tổ họp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh

Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiểng Anh

150

18

Nông học

7620109

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ họp 2: Toán, Hóa, Sinh

Tổ hợp 3: Toán, Sinh, Tiểng Anh

190

19

Bảo vệ thực vật

7620112

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ họp 2: Toán, Hóa, Sinh

Tổ hợp 3: Toán, Sinh, Tiểng Anh

85

20

Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan

7620113

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ họp 2: Toán, Hóa, Sinh

Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh

Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh

100

21

Kinh doanh nông nghiệp

7620114

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

Tổ hợp 3: Toán, Ngừ Văn, Tiếng Anh

75

22

Phát triển nông thôn

7620116

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

Tổ hợp 3: Toán, Ngừ Văn, Tiếng Anh

60

23

Lâm học

7620201

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh

Tổ hợp 3: Toán, Ngừ Văn, Tiếng Anh

Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh

80

24

Quản lý tài nguyên rừng

7620211

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh

Tổ hợp 3: Toán, Ngừ Văn, Tiếng Anh

Tổ họp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh

60

25

Nuôi trồng thủy sản

7620301

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh

Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh

Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh

170

26

Thú y

7640101

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh

Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh

Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh

160

27

VII

Ngôn ngữ Anh (*)

7220201

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Tiếng Anh

Tổ hợp 2: Toán, Ngừ Văn, Tiếng Anh

Tổ hợp 3: Ngừ vàn, Lịch sữ. Tiêng Anh

Tổ hợp 4: Ngừ Văn, Địa lý, Tiếng Anh

(Môn Tiếng Anh nhân hệ số 2)

140

28

Kinh tế

7310101

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

Tổ họp 3: Toán, Ngừ Văn, Tiếng Anh

150

29

Quản lý tài nguyên và môi trường

7850101

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiểng Anh

120

30

Quản lý đất đai

7850103

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

Tổ hợp 3: Toán, Vật lỷ, Địa Lý

Tổ hợp 4: Toán, Ngừ Văn, Tiếng Anh

260

2. Phân hiệu Đại học Nông Lâm TPHCM tại Ninh Thuận

Ký hiệu: NLN

Địa chỉ: Thị trấn Khánh Hải, Huyện Ninh Hải, Ninh Thuận.

Điện thoại: 068 3500 579

Website: http://phnt.hcmuaf.edu.vn/

3. Phân hiệu Đại học Nông Lâm TPHCM tại Gia Lai

Mã trường: NLG

Địa chỉ: 126 Đường Lê Thánh Tôn, Tp. Pleyku, tỉnh Gia Lai.

Điện thoại: 05938 77665

Website: http://phgl.hcmuaf.edu.vn

STT

Khối

Ngành học

Mã ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

Chỉ tiêu

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM PHÂN HIỆU GIA LAI – Mã trường: NLG

400

1

III

Kế toán

7340301

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

50

2

Quản trị kinh doanh

7340101

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

50

3

 

V

 

Công nghệ thông tin

7480201

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh

50

4

Công nghệ thực phẩm

7540101

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh

50

5

Nông học

7620109

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh

Tổ hợp 3: Toán, Sinh, Tiếng Anh

50

6

Lâm học

7620201

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh

Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh

50

7

Thú y

7640101

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa

Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh

Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh

Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh

50

8

VII

Ngôn ngữ Anh (*)

7220201

Tổ hợp 1: Toán, Lý, Tiếng Anh

Tổ hợp 2: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh

Tổ hợp 3: Văn, Lịch sử, Tiếng Anh

Tổ hợp 4: Văn, Địa lý, Tiếng Anh

 (Môn Tiếng Anh nhân hệ số 2)

50

II. Thông tin tuyển sinh Đại Học Nông Lâm TPHCM 

  1. Đối tượng tuyển sinh

– Thí sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia và sử dụng kết quả thi để xét tuyển vào các ngành của trường.

  1. Khu vực tuyển sinh

– Cơ sở chính tại TPHCM: Tuyển sinh trong cả nước.

– Phân hiệu Gia Lai và Ninh Thuận: Tuyển sinh các thí sinh có hộ khẩu thường trú tại Miền Trung và Tây Nguyên.

  1. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.
  2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và sẽ được công bố sau khi có kết quả của kỳ thi THPT Quốc gia.

  1. Chính sách tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  2. Lệ phí xét tuyển

– Xét tuyển: 30.000 đ/thí sinh

– Lệ phí thi tuyển: 60.000 đ/môn.

  1. Học phí dự kiến

– Đại học nhóm ngành 1: 240.000 đ/tín chỉ.

– Đại học nhóm ngành 2: 284.000 đ/tín chỉ.

Thông tin liên hệ

Phòng Đào tạo – Trường Đại học Nông Lâm TPHCM

Điện thoại: (028) 389 66780

Email: vphanhchinh@hcmuaf.edu.vn

Trong thời gian xét tuyển, Diễn Đàn Giáo Dục Việt Nam sẽ thường xuyên, liên tục cập nhật mọi thông tin liên quan về tuyển sinh và tư vấn tuyển sinh trực tuyến tại trang chủ và trang Facebook tuyển sinh chính thức

KA

Điểm Chuẩn Đại Học Nông Lâm TPHCM Chính Xác Nhất
Nguyện Vọng 2 Đại Học Nông Lâm TPHCM Năm 2020 
Thủ Tục Hồ Sơ, Học Phí Đại Học Nông Lâm TPHCM

Bạn thích bài viết này ?

Để lại bình luận

Trở thành người bình luận đầu tiên!

avatar
  Theo dõi  
Nhận thông báo

Ôn thi trực tuyến

black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status