Trường Đại Học Nông Lâm TPHCM Tuyển Sinh 2018

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 

dai hoc nong lam tphcm tuyen sinh

Trường: Đại Học Nông Lâm TPHCM

Mã trường: NLS

Địa chỉ: Khu phố 6, P. Linh Trung, Q. Thủ Đức, TPHCM

Điện thoại: (028) 389 66780

Website: http://www.hcmuaf.edu.vn/

Căn cứ theo kế hoạch tuyển sinh Đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Nông Lâm TPHCM thông báo tuyển sinh Đại học hệ chính quy. Thông tin tuyển sinh như sau:

I. Chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Nông Lâm TPHCM 

1. Cơ sở đào tạo chính

Ngành Mã ngành Tổ hợp môn thi Chỉ Tiêu
    Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa  
Kế toán 7340301 Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh 110
    Tổ hợp 3: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh  
    Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Lý, Sinh  
Công nghệ sinh học 7420201 Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh 140
    Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa  
Bản đồ học 7440212 Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh 40
    Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa  
Khoa học môi trường 7440301 Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh 80
    Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh  
    Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa  
Công nghệ thông tin 7480201 Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh 210
Công nghệ kỹ thuật cơ khí   Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa  
7510201 Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh 110
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử   Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa  
7510203 Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh 60
    Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa  
Công nghệ kỹ thuật ô tô 7510205 Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh 100
    Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa  
Công nghệ kỹ thuật nhiệt 7510206 Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh 60
    Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa  
Công nghệ kỹ thuật hóa học 7510401 Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh 160
    Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh  
Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa   Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa  
7520216 Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh 60
    Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa  
Kỹ thuật môi trường 7520320 Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh 80
    Tổ hợp 4: Toán, Hóa, Tiếng Anh  
    Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa  
Công nghệ thực phẩm 7540101 Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh 300
    Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh  
    Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh  
Công nghệ chế biến thủy sản 7540105 Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh 75
    Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh  
    Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa  
Công nghệ chế biến lâm sản 7549001 Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Sinh 155
    Tổ hợp 4: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh  
    Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh  
Chăn nuôi 7620105 Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh 150
    Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh  
    Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh  
Nông học 7620109 Tổ hợp 3: Toán, Sinh, Tiếng Anh 190
    Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh  
Bảo vệ thực vật 7620112 Tổ hợp 3: Toán, Sinh, Tiếng Anh 85
    Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa Tổ hợp 2: Toán, Hóa, Sinh  
Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan 7620113 Tổ hợp 3: Toán, Hóa, Tiếng Anh 140
    Tổ hợp 4: Toán, Sinh, Tiếng Anh  
    Tổ hợp 1: Toán, Lý, Hóa 60
Kinh doanh nông nghiệp 7620114 Tổ hợp 2: Toán, Lý, Tiếng Anh

2. Phân hiệu Đại học Nông Lâm TPHCM tại Ninh Thuận

Ký hiệu: NLN

Địa chỉ: Thị trấn Khánh Hải, Huyện Ninh Hải, Ninh Thuận.

Điện thoại: 068 3500 579

Website: http://phnt.hcmuaf.edu.vn/

3. Phân hiệu Đại học Nông Lâm TPHCM tại Gia Lai

Mã trường: NLG

Địa chỉ: 126 Đường Lê Thánh Tôn, Tp. Pleyku, tỉnh Gia Lai.

Điện thoại: 05938 77665

Website: http://phgl.hcmuaf.edu.vn

Mã ngành

Ngành học

Chỉ tiêu

Tổ hợp môn xét tuyển

7340301

 

Kế toán

 

40

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 

7540101

 

Công nghệ thực phẩm

 

40

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Sinh học, Tiếng Anh

7620109

 

Nông học

 

50

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Sinh học, Tiếng Anh 

7620201

 

Lâm nghiệp

 

40

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Sinh học, Tiếng Anh

7640101

 

Thú y

 

60

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Sinh học, Tiếng Anh

7850101

 

Quản lý tài nguyên và môi trường

 

40

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Sinh học

Toán, Hóa học, Tiếng Anh

7850103

 

Quản lý đất đai

 

40

 

Toán, Vật Lý, Hóa học

Toán, Vật lý, Tiếng Anh

Toán, Hóa học, Tiếng Anh 

II. Thông tin tuyển sinh Đại Học Nông Lâm TPHCM 

  1. Đối tượng tuyển sinh

– Thí sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia và sử dụng kết quả thi để xét tuyển vào các ngành của trường.

  1. Khu vực tuyển sinh

– Cơ sở chính tại TPHCM: Tuyển sinh trong cả nước.

– Phân hiệu Gia Lai và Ninh Thuận: Tuyển sinh các thí sinh có hộ khẩu thường trú tại Miền Trung và Tây Nguyên.

  1. Phương thức tuyển sinh: Xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia.
  2. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và sẽ được công bố sau khi có kết quả của kỳ thi THPT Quốc gia.

  1. Chính sách tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
  2. Lệ phí xét tuyển

– Xét tuyển: 30.000 đ/thí sinh

– Lệ phí thi tuyển: 60.000 đ/môn.

  1. Học phí dự kiến

– Đại học nhóm ngành 1: 240.000 đ/tín chỉ.

– Đại học nhóm ngành 2: 284.000 đ/tín chỉ.

Thông tin liên hệ

Phòng Đào tạo – Trường Đại học Nông Lâm TPHCM

Điện thoại: (028) 389 66780

Email: vphanhchinh@hcmuaf.edu.vn

Trong thời gian xét tuyển, Diễn Đàn Giáo Dục Việt Nam sẽ thường xuyên, liên tục cập nhật mọi thông tin liên quan về tuyển sinh và tư vấn tuyển sinh trực tuyến tại trang chủ và trang Facebook tuyển sinh chính thức

KA

Điểm Chuẩn Đại Học Nông Lâm TPHCM Chính Xác Nhất
Nguyện Vọng 2 Đại Học Nông Lâm TPHCM Năm 2019
Thủ Tục Hồ Sơ, Học Phí Đại Học Nông Lâm TPHCM

Bạn thích bài viết này ?

Để lại bình luận

Trở thành người bình luận đầu tiên!

avatar
  Theo dõi  
Nhận thông báo

Ôn thi trực tuyến

black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status