• Connect with us:

Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên Tuyển Sinh 2020

Trường Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên tuyển sinh trên toàn quốc. Những thông tin chi tiết nhất sẽ được cập nhật dưới đây. Mời các bạn học sinh tham khảo.

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

dai-hoc-nong-lam-thai-nguyen

Trường: Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên

Mã trường: DTN

Địa chỉ: Xã Quyết Thắng, Tp. Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

Điện thoại: (+84)208.6275.999

Website: http://tuaf.edu.vn/

 
Căn cứ theo quy định về tuyển sinh Đại học, Cao đẳng chính quy của Bộ Giáo dục, Trường Đại học Nông lâm Thái Nguyên thông báo tuyển sinh Đại học hệ chính quy. Thông tin tuyển sinh chi tiết thí sinh tham khảo sau đây:

I. Chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên 

Văn phòng Chương trình tiên tiến

1

7904492

Khoa học & Quản lý môi trường (chương trình tiên tiến đào tạo bằng tiếng Anh)

1. Toán, Vật Lý, Hóa học

A00

25

25

2. Toán, Hóa Học, Sinh Học

B00

3. Toán, Vật Lý, Tiếng Anh

A01

4.Toán, Địa Lý, Tiếng Anh

D10

2

7905419

Công nghệ thực phẩm (chương trình tiên tiến đào tạo bằng tiếng Anh)

1. Toán, Vật Lý, Hóa học

A00

25

25

2. Toán, Hóa Học, Sinh Học

B00

3. Toán, Sinh học,  Tiếng Anh

D08

4. Văn, Toán, Tiếng Anh

D01

3

7906425

Kinh tế nông nghiệp (chương trình tiên tiến đào tạo bằng tiếng Anh)

1. Toán, Vật Lý, Hóa học

A00

25

25

2. Toán, Hóa Học, Sinh Học

B00

3. Toán, Vật Lý, Tiếng Anh

A01

4. Văn, Toán, Tiếng Anh

D01

2. Toán, Hóa Học, Sinh Học

B00

3. Văn, Toán, Hóa học

C02

4. Văn, Toán, Tiếng Anh

D01

Khoa Quản lý tài nguyên

4

7850103

Quản lý đất đai (chuyên ngành Quản lý đất đai; địa chính - môi trường)

1. Toán, Vật Lý, Hóa học

A00

35

35

2. Toán, Vật Lý, Tiếng Anh

A01

3. Toán, Địa Lý, Tiếng Anh

D10

4. Toán, Hóa học, Sinh Học

B00

5

7850101

Quản lý tài nguyên & môi trường (chuyên ngành Du lịch sinh thái và Quản lý tài nguyên)

1. Văn, Lịch Sử, Địa Lý

C00

40

40

2. Văn, Lịch sử, Tiếng Anh

D14

3. Toán, Hóa học, Sinh Học

B00

4. Toán, Địa lý, Tiếng Anh

D10

6

7340116

Bất động sản (chuyên ngành Quản lý và kinh doanh bất động sản)

1. Toán, Vật Lý,  Hóa học

A00

25

25

2. Toán, Vật Lý, Sinh Học

A02

3. Toán, Địa Lý, Lịch sử

A07

4. Văn, Lịch Sử, Địa Lý

C00

Khoa Lâm nghiệp

7

7620205

Lâm sinh(chuyên ngành Lâm sinh; Nông lâm kết hợp)

1. Toán, Vật Lý, Hóa học

A00

25

25

2. Toán, Hóa Học, Sinh Học

B00

3. Văn, Toán, Hóa học

C02

4. Toán, Sinh học, Địa Lý

B02

8

7620211

Quản lý tài nguyên rừng (Kiểm lâm)

1. Toán, Vật Lý, Tiếng Anh

A01

25

25

2. Toán, KHTN, Địa Lý

A14

3. Toán, Sinh học, Văn

B03

4. Toán, Hóa Học, Sinh Học

B00

9

7549001

Công nghệ chế biến gỗ

1. Toán, Địa Lý, GDCD

A09

15

15

2. Toán, KHTN,  Địa Lý

A14

3. Toán, Sinh học, Văn

B03

4. Toán, Hóa Học, Sinh Học

B00

Khoa Nông học

10

7620101

Nông nghiệp công nghệ cao

1. Toán, Vật Lý, Hóa học

A00

25

25

2. Toán, Hóa Học, Sinh Học

B00

3. Văn, Toán, Hóa học

C02

4. Toán, Sinh học, Địa Lý

B02

11

7620110

Khoa học cây trồng

1. Toán,  Vật Lý, Hóa học

A00

25

25

2. Toán, Hóa Học, Sinh Học

B00

3. Văn, Toán,  Hóa học

C02

4. Toán, Sinh học, Địa Lý

B02

12

7620112

Bảo vệ thực vật

1. Toán, Vật Lý, Hóa học

A00

15

15

2. Toán, Hóa Học, Sinh Học

B00

3. Văn, Toán, Hóa học

C02

4. Toán, Sinh học, Địa Lý

B02

Khoa Môi trường

13

7320205

Quản lý thông tin (chuyên ngành: Quản trị hệ thống thông tin)

1. Văn, Toán, Tiếng Anh

D01

25

25

2. Toán, GDCD, Tiếng Anh

D84

3. Toán, Lịch sử, Địa Lý

A07

4. Văn, Địa Lý, GDCD

C20

14

7440301

Khoa học môi trường

1. Văn, Toán, Tiếng Anh

D01

25

25

2. Toán, Hóa Học, Sinh Học

B00

3. Toán, Địa lý, GDCD

A09

4. Toán, Lịch sử, Địa Lý

A07

Khoa Kinh tế & Phát triển nông thôn

15

7620115

Kinh tế nông nghiệp

1. Toán, Vật Lý, Hóa học

A00

35

35

2. Toán, Hóa Học, Sinh Học

B00

3.Văn, Toán, Hóa học

C02

4. Toán, Vật Lý, GDCD

A10

16

7620114

Kinh doanh nông nghiệp (chuyên ngành: Quản trị kinh doanh nông nghiệp)

1. Toán, Vật Lý, Hóa học

A00

15

15

2. Toán, Hóa Học , Sinh Học

B00

3. Văn, Toán, Hóa học

C02

4. Toán, Vật Lý, GDCD

A10

17

7340120

Kinh doanh quốc tế (chuyên ngành: Kinh doanh xuất nhập khẩu nông lâm sản)

1. Toán,  Vật Lý,  Hóa học

A00

15

15

2. Toán, Hóa Học, Sinh Học

B00

3. Văn, Toán, Hóa học

C02

4. Toán,Vật Lý,Tiếng Anh

A01

Khoa Công nghệ sinh học & CNTP

18

7420201

Công nghệ sinh học (CNSH Nông nghiệp, CNSH Thực phẩm, CNSH trong chăn nuôi, thú y)

1. Toán, Vật Lý, Hóa học

A00

25

25

2. Toán, Hóa Học, Sinh Học

B00

3. Văn, Toán, Địa Lý

C04

4.Toán, Địa Lý, Tiếng Anh

D10

19

7540101

Công nghệ thực phẩm

1. Toán, Vật Lý, Hóa học

A00

50

50

2. Toán, Hóa Học, Sinh Học

B00

3. Văn, Toán, Hóa học

C02

4. Toán, Hóa học, Tiếng Anh

D07

20

7540106

Đảm bảo chất lượng và An toàn thực phẩm

1. Toán, Vật Lý, Hóa học

A00

35

35

2. Toán, Hóa Học, Sinh Học

B00

3. Văn, Toán, Tiếng Anh

D01

4. Toán, Hóa học, Tiếng Anh

D07

Khoa Chăn nuôi thú y

21

7640101

Thú y-Bác sĩ thú y (chuyên ngành Thú y; Dược – Thú y)

1. Toán, Vật Lý, Hóa học

A00

60

60

2. Toán, Hóa Học, Sinh Học

B00

3. Văn, Toán, Hóa học

C02

4. Văn, Toán, Tiếng Anh

D01

22

7620105

Chăn nuôi thú y

1. Toán, Vật Lý, Hóa học

A00

40

40

2. Toán, Hóa Học, Sinh Học

B00

3. Văn, Toán, Hóa học

C02

4. Văn, Toán, Tiếng Anh

D01

II. Thông tin tuyển sinh Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên 

1. Đối tượng tuyển sinh

Thí sinh đã tốt nghiệp THPT.

2. Khu vực tuyển sinh: Toàn quốc.

3. Phương thức tuyển sinh

- Xét tuyển dựa vào kết quả thi THPT Quốc gia.

- Xét học bạ.

4. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đào tạo đầu vào Đại học

a. Xét tuyển dựa vào điểm thi THPT Quốc gia:

- Điểm xét tuyển của thí sinh cần đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Hồ sơ gồm:

+ Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Trường Đại học Nông lâm.

+ 1 phong bì dán tem có ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc của người nhận kèm số điện thoại.

b. Xét tuyển dựa vào học bạ

- Thí sinh tốt nghiệp THPT

- Hạnh kiểm cả năm lớp 12 đạt loại Khá trở lên.

- Tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển thí sinh đăng ký 2 học kỳ lớp 12 từ 36 điểm trở lên.

- Điểm xét tuyển = tổng điểm 3 môn/2 + điểm ưu tiên.

- Hồ sơ đăng ký xét tuyển

+ Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu.

+ Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT.

+ 1 phong bì có dán tem ghi rõ họ tên, địa chỉ liên lạc và số điện thoại người nhận.

5. Hình thức nộp hồ sơ

Thí sinh nộp hồ sơ tới Phòng Đào tạo - Trường Đại học Nông lâm - Đại học Thái Nguyên bằng một trong 3 hình thức sau:

- Nộp trực tiếp

- Gửi chuyển phát nhanh qua bưu điện.

- Nộp hồ sơ trực tuyến tại website của trường: http://tuyensinh.tuaf.edu.vn/

Trong thời gian xét tuyển, Diễn Đàn Giáo Dục Việt Nam sẽ thường xuyên, liên tục cập nhật mọi thông tin liên quan về tuyển sinh và tư vấn tuyển sinh trực tuyến tại trang chủ và trang Facebook tuyển sinh chính thức

KA

Điểm Chuẩn Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên Chính Xác Nhất
Nguyện Vọng 2 Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên Năm 2020 
Thủ Tục Hồ Sơ, Học Phí Đại Học Nông Lâm Thái Nguyên

BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?

TIN LIÊN QUAN

xem toàn bộ

Bình Luận Của Bạn:

Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được nhà trường đón đợi và quan tâm. Những câu hỏi sẽ được các thầy cô trả lời và giải đáp trong thời gian sớm nhất

Giáo Viên Phụ trách