Trường Đại Học Kiểm Sát Hà Nội Tuyển Sinh 2020

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

truong-dai-hoc-kiem-sat-ha-noi

Trường: Đại Học Kiểm Sát Hà Nội

Mã trường: DKS

Địa chỉ: Phường Dương Nội, Quận Hà Đông, Hà Nội

Điện thoại: 024 32878340

Website: www.tks.edu.vn

 
Căn cứ theo quy chuẩn và kế hoạch tuyển sinh Đại học chính quy, Trường Đại học Kiểm Sát Hà Nội thông báo tuyển sinh Đại học hệ chính quy. Thông tin chi tiết như sau:

I. Thông tin xét tuyển Đại Học Kiểm Sát Hà Nội

1. Đối tượng tuyển sinh

Chỉ tiêu tuyển sinh ngành Luật là 300. được phàn bồ cụ thề như sau:

  • Chỉ tiêu xét tuyến thẳng: 04 chi tiêu cho cảc đổi tượng quy định tại điểm (5) liều Mục 2.3.23 £>c án này vả được trừ vào lồng chì lieu tuyền sinh nãm 2021.
  • Chỉ tiêu xét tuyển thẳng cho cảc đối tượng theo quy định tại điểm (ỉ), (2), (3), (4) tiều Mục 3.2.3 Đề án này thực hiện theo số lượng thực te thi sinh đù điều kiện và được trừ đi ưong tổng số 300 chi liêu tuyên sinh nãm 2020.
  • Chi liêu ưu tiên xét tuyển: xẻt không quá 20 chỉ tiêu và được trừ đi trong tông số 300 chi liêu tuyền sinh nảm 2020.
  • Chi tiêu theo khu vực: Khu vực các tinh phía Nam lừ linh Quâng Trị trờ vào: dự kiổn 50% chi tiêu; khu vực các tinh phía Bắc lừ linh Ọuâng Bình trở ra: dự kiến 50% chỉ tiêu.
  • Tỷ lệ tuyển sinh đoi với nữ học sinh: Việc tuyển sinh dổi với nữ học sinh vào Trưởng Đọi học Kiềm sát Hà Nội được xảc định chi riêu ricng với tỳ lệ không quá 120
  • chi tiêu. Không hụn chế ly lộ nữ sơ tuyền vả đãng ký dự tuyền vảo Trưởng Đại học Kiêm sãt Hả Nội.
  • – Chỉ tiêu theo tò hợp môn và phân môn xét tuyên: Chi tiêu phân bô cho lô hợp môn và phân môn thi (theo phương thức I và 2): Tồ hợp 1: 25% chi ticu; Tố hợp 2: 25% chi tiêu; Tô hợp 3: 25% chì tiêu; Tô hợp 4: 25% chi Chi tiêu này dược phàn bỗ cho từng khu vực (phía Nam, phía Bắc), nam. nừ.

2. Khu vực tuyển sinh

Tuyển sinh trong cả nước trong đó

– Khu vực các tỉnh phía Nam từ Quảng Trị trở vào tuyển 50% chỉ tiêu và phía Bắc từ Quảng Bình trở ra 50% chỉ tiêu.

3. Phương thức tuyển sinh

a. Sơ tuyển

– Các thí sinh có nguyện vọng đăng ký xét tuyển vào trường Đại học Kiểm Sát Hà Nội phải đăng ký và nộp hồ sơ sơ tuyển theo hướng dẫn tại Thông báo sơ tuyển đăng trên website của trường (https://tks.edu.vn)

b. Đăng ký xét tuyển

– Các thí sinh đã đạt sơ tuyển để được xét tuyển vào Trường Đại học Kiểm Sát Hà Nội cần phải đăng ký xét tuyển và làm thủ tục đăng ký dự thi THPT Quốc gia theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo những tổ hợp sau:

+ Tổ hợp 1: Môn Toán và Vật lý, Hóa học thuộc bài thi tổ hợp KHTN

+ Tổ hợp 2: Môn Văn và Sử, Địa thuộc bài thi tổ hợp KHXH

+ Tổ hợp 3: Môn Văn, Toán, Anh

+ Tổ hợp 4: Môn Toán, Anh và Lý thuộc bài thi tổ hợp KHTN

c. Xét tuyển Đại học

– Xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT Quốc gia với các tổ hợp thí sinh đăng ký. Mức điểm tối thiểu của từng tổ hợp xét tuyển sẽ được công bố trên website của trường.

d. Hậu kiểm

Thí sinh trúng tuyển Đại học chính quy ngành Luật của trường sẽ được tổ chức kiểm tra các điều kiện sơ tuyển. Các thí sinh không đủ điều kiện sơ tuyển theo quy định của hội đồng tuyển sinh sẽ không được công nhận trúng tuyển.

4. Chỉ tiêu ngành tuyển sinh

– Ngành: Luật

– Mã ngành 52380101

– Các tổ hợp xét tuyển:

+ A00: Toán, Lý, Hóa

+ A01: Toán, Lý, Anh

+ C00: Văn, Sử, Địa

+ D01: Văn, Toán, Anh

Chính sách ưu tiên, lệ phí xét tuyển và học phí, lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 

Mọi thông tin về tuyển sinh liên hệ
Địa chỉ: Phòng ĐT&QLSV – P.207 tòa nhà Hành Chính
Điện thoại: 02433581280
Email: tuyensinh@tks.edu.vn

Trong thời gian xét tuyển, Diễn Đàn Giáo Dục Việt Nam sẽ thường xuyên, liên tục cập nhật mọi thông tin liên quan về tuyển sinh và tư vấn tuyển sinh trực tuyến tại trang chủ và trang Facebook tuyển sinh chính thức

KA

Điểm Chuẩn Đại Học Kiểm Sát Hà Nội Chính Xác Nhất
Nguyện Vọng 2 Đại Học Kiểm Sát Hà Nội Năm 2020 
Thủ Tục Hồ Sơ, Học Phí Đại Học Kiểm Sát Hà Nội
Bạn thích bài viết này ?

Để lại bình luận

Trở thành người bình luận đầu tiên!

avatar
  Theo dõi  
Nhận thông báo

Ôn thi trực tuyến

black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status