Trường Đại Học Đồng Tháp Tuyển Sinh 2019

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY

dai-hoc-dong-thap

Trường: Đại Học Đồng Tháp

Mã trường: SPD

Địa chỉ: 783 Phạm Hữu Lầu, P.6, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp

Điện thoại: (0277) 3881518

Website: http://www.dthu.edu.vn/

 
 
Theo quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trường Đại học Đồng Tháp thông báo tuyển sinh Đại học hệ chính quy trong cả nước. Thông tin tuyển sinh chi tiết như sau:

I. Chỉ tiêu tuyển sinh Đại học Đồng Tháp

TT

Tên ngành

Mã ngành

Chỉ
tiêu

Tổ hợp
môn

Môn thi

CÁC NGÀNH ĐẠI HỌC

1620

 

 

1

Giáo dục Mầm non

7140201

135

M00
M05
M07
M11

Văn, Toán, NK
Văn, Sử, NK
Văn, Địa, NK
Văn, Tiếng Anh, NK

2

Giáo dục Tiểu học

7140202

55

C01
C03
C04
D01

Văn, Toán, Lý
Văn, Toán, Sử
Văn, Toán, Địa
Văn, Toán,Tiếng Anh

3

Giáo dục Chính trị

7140205

30

C00
C19
D01
D14

Văn, Sử, Địa
Văn, Sử, GDCD
Văn, Toán, Tiếng Anh
Văn, Sử, Tiếng Anh

4

Giáo dục Thể chất

7140206

20

T00
T05
T06
T07

Toán, Sinh, NKTDTT

Văn, GDCD, NKTDTT

Toán, Địa, NKTDTT

Văn, Địa, NKTDTT

5

Sư phạm Toán học

7140209

30

A00
A01
A02
A04

Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Tiếng Anh
Toán, Lý, Sinh
Toán, Lý, Địa

6

Sư phạm Tin học

7140210

30

A00
A01
A02
A04

Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Tiếng Anh
Toán, Lý, Sinh
Toán, Lý, Địa

7

Sư phạm Vật lý

7140211

20

A00
A01
A02
A04

Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Tiếng Anh|
Toán, Lý, Sinh|-
Toán, Lý, Địa

8

Sư phạm Hóa học

7140212

20

A00
B00
D07
A06

Toán, Lý, Hóa
Toán, Hóa, Sinh
Toán, Hóa, Tiếng Anh
Toán, Hóa, Địa

9

Sư phạm Sinh học

7140213

20

A02
B00
D08
B02

Toán, Lý, Sinh
Toán, Hóa, Sinh
Toán, Sinh, Tiếng Anh
Toán, Sinh, Địa

10

Sư phạm Ngữ văn

7140217

30

C00
C19
D14
D15

Văn, Sử, Địa
Văn, Sử, GDCD
Văn, Sử, Tiếng Anh
Văn, Địa, Tiếng Anh

11

Sư phạm Lịch sử

7140218

20

C00
C19
D14

D09

Văn, Sử, Địa
Văn, Sử, GDCD
Văn, Sử, Tiếng Anh

Toán, Sử, Tiếng Anh

12

Sư phạm Địa lý

7140219

20

C00
C04
D10
A07

Văn, Sử, Địa
Văn, Toán, Địa
Toán, Địa, Tiếng Anh
Toán, Sử, Địa

13

Sư phạm Âm nhạc

7140221

40

N00
 N01

Văn, Hát, Thẩm âm-Tiết tấu
Toán, Hát, Thẩm âm-Tiết tấu

14

Sư phạm Mỹ thuật

7140222

40

H00

H07

Văn, Trang trí, Hình họa

Toán, Trang trí, Hình họa

15

Sư phạm Tiếng Anh

7140231

30

D01
D14
D15

D13

Văn, Toán, Tiếng Anh
Văn, Sử, Tiếng Anh
Văn, Địa, Tiếng Anh

Văn, Sinh, Tiếng Anh

16

Việt Nam học

(Văn hóa du lịch)

7310630

110

C00
C19
C20
D14

Văn, Sử, Địa
Văn, Sử, GDCD
Văn, Địa, GDCD
Văn, Sử, Tiếng Anh

17

Ngôn ngữ Anh

– Biên-phiên dịch

– Tiếng Anh kinh doanh

7220201

110

D01
D14
D15
D13

Văn, Toán, Tiếng Anh
Văn, Sử, Tiếng Anh
Văn, Địa, Tiếng Anh
Văn, Sinh, Tiếng Anh

18

Ngôn ngữ Trung Quốc

7220204

110

C00
D01
D14
D15

Văn, Sử, Địa
Văn,Toán,Tiếng Anh
Văn, Sử, Tiếng Anh
Văn, Địa, Tiếng Anh

19

Quản lý văn hóa

7229042

40

C00
C19
C20
D14

Văn, Sử, Địa
Văn, Sử, GDCD
Văn, Địa, GDCD
Văn, Sử, Tiếng Anh

20

Quản trị kinh doanh

7340101

100

A00
A01
D01
D10

Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Tiếng Anh
Văn, Toán, Tiếng Anh
Toán, Địa, Tiếng Anh

21

Tài chính – Ngân hàng

7340201

60

A00
A01
D01
D10

Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Tiếng Anh
Văn, Toán, Tiếng Anh
Toán, Địa, Tiếng Anh

22

Kế toán

7340301

120

A00
A01
D01
D10

Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Tiếng Anh
Văn, Toán, Tiếng Anh
Toán, Địa, Tiếng Anh

23

Khoa học môi trường

7440301

50

A00
B00
D07
D08

Toán, Lý, Hóa
Toán, Hóa, Sinh
Toán, Hóa, Tiếng Anh
Toán, Sinh, Tiếng Anh

24

Khoa học Máy tính
(CNTT)

7480101

80

A00
A01
A02
A04

Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Tiếng Anh
Toán, Lý, Sinh
Toán, Lý, Địa

25

Nông học

7620109

40

A00
B00
D07
D08

Toán, Lý, Hóa
Toán, Hóa, Sinh
Toán, Hóa, Tiếng Anh
Toán, Sinh, Tiếng Anh

26

Nuôi trồng thủy sản

7620301

80

A00
B00
D07
D08

Toán, Lý, Hóa
Toán, Hóa, Sinh
Toán, Hóa, Tiếng Anh
Toán, Sinh, Tiếng Anh

27

Công tác xã hội

7760101

80

C00
C19
C20
D14

Văn, Sử, Địa
Văn, Sử, GDCD
Văn, Địa, GDCD
Văn, Sử, Tiếng Anh

28

Quản lý đất đai

7850103

40

A00
A01
B00
D07

Toán, Lý, Hóa
Toán, Lý, Tiếng Anh
Toán, Hóa, Sinh
Toán, Hóa, Tiếng Anh

 

II. Thông tin tuyển sinh Đại học Đồng Tháp

1. Đối tượng tuyển sinh

– Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc tốt nghiệp Trung cấp. Thí sinh tốt nghiệp Trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông.

– Thí sinh thuộc diện người khuyết tật được UBND tỉnh công nhận bị dị tật, dị dạng, suy giảm khả năng tự lực trong học tập và sinh hoạt  do hậu quả hất độc hóa học hoặc là con để của người hoạt động cách mạng bị nhiễm chất độc hóa học. Hiệu trưởng trường Đại học Đồng tháp sẽ xem xét và quyết định cho tham dự xét tuyển vào các ngành học phù hợp với sức khỏe của thí sinh.

– Quân nhân hoặc công an đang tại ngũ chỉ được đăng ký xét tuyển khi được các cấp lãnh đạo có thẩm quyền cho phép đi học. Nếu được thủ trưởng cấp trung đoàn trở lên cho phép sẽ được dự xét tuyển theo nguyện vọng cá nhân, nếu trúng tuyển phải nhập học ngay sau đó, không được bảo lưu kết quả đến năm sau.

2. Phương thức tuyển sinh

a. Xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia

– Xét tuyển tất cả các ngành đào tạo sư phạm hệ đại học và cao đẳng.

– Các ngành ngoài sư phạm chỉ tuyển 50% chỉ tiêu.

b. Xét học bạ THPT

– Chỉ xét tuyển các ngành ngoài sư phạm với 50% chỉ tiêu từng ngành.

3. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào

– Xét theo kết quả thi THPT: Tổng điểm 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển + điểm ưu tiên phải đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào Hệ Đại học, Cao đẳng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong đó không có môn thi nào có điểm thi từ 1,0 trở xuống.

– Xét học bạ: Điểm trung bình 3 môn thuộc tổ hợp xét tuyển lớp 12 lớn hơn hoặc bằng 6,0 điểm.

– Xét tuyển học bạ hoặc kết quả kỳ thi THPT kết hợp thi tuyển năng khiếu: môn năng khiếu đạt 5,0 điểm trở lên và thi tại Trường Đại học Đồng Tháp.

4. Hồ sơ đăng ký

a. Xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia: Theo quy định chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo

b. Xét học bạ

– Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu của Đại học Đồng Tháp

– Bằng tốt nghiệp THPT (bản sao chứng thực) hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT.

– Bản sao học bạ THPT (có chứng thực).

– Phiếu đăng ký dự thi môn năng khiếu theo mẫu của nhà trường (với các thí sinh đăng ký dự thi ngành năng khiếu)

– Các giấy tờ chứng nhận ưu tiên (nếu có).

– 01 phong bì dán tem ghi họ tên và địa chỉ người nhận.

– Lệ phí đăng ký xét tuyển: 30.000đ/hồ sơ/thí sinh.

– Lệ phí đăng ký dự thi năng khiếu: 330.000đ/thí sinh/hồ sơ.

c. Địa điểm nộp hồ sơ

Thí sinh nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi chuyển phát nhanh qua bưu điện tới địa chỉ:

Phòng khảo thí và Đảm bảo chất lượng đào tạo – Đại học Đồng Tháp

Địa chỉ: Số 783 Phạm Hữu Lầu, P.6, Tp. Cao Lãnh, Đồng Tháp

5. Chính sách ưu tiên:

Thực hiện chính sách ưu tiên theo quy chế tuyển sinh Đại học của Bộ Giáo dục

Trong thời gian xét tuyển, Kênh Tuyển Sinh sẽ thường xuyên, liên tục cập nhật mọi thông tin liên quan về tuyển sinh và tư vấn tuyển sinh trực tuyến tại trang chủ và trang Facebook tuyển sinh chính thức

KA

Điểm Chuẩn Đại Học Đồng Tháp Chính Xác Nhất
Nguyện Vọng 2 Đại Học Đồng Tháp Năm 2019
Thủ Tục Hồ Sơ, Học Phí Đại Học Đồng Tháp
Bạn thích bài viết này ?

Để lại bình luận

2 Bình luận Bật "Trường Đại Học Đồng Tháp Tuyển Sinh 2019"

avatar
  Theo dõi  
mới nhất cũ nhất bình chọn nhiều nhất
Nhận thông báo
ngọc nhi
Guest

Cho em hỏi ngành sư phạm tiểu học có tuyển tỉnh sóc trăng không?
Học phí là bao nhiêu, có kí túc xá không?
Cao đẳng tiểu học chỉ tiêu là bao nhiêu

Yến Thu
Guest

Cho em hoi ngành sư phạm toán em mún xét tuyển học bạ.hình thức đăng kí sao ạ

Ôn thi trực tuyến

black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status