Đại Học Công Nghệ Giao Thông Vận Tải Tuyển Sinh 2019

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

dai-hoc-cong-nghe-giao-thong-van-tai

Trường: Đại Học Công Nghệ Giao Thông Vận Tải

Mã trường: YTC

Địa chỉ: Số 54 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 04.35526713 – 04.38547536

Website: www.huph.edu.vn

Căn cứ theo quy định về chỉ tiêu tuyển sinh Đại học chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Công Nghệ Giao Thông Vận Tải thông báo tuyển sinh Đại học chính quy. Chi tiết như sau:

Đối tượng tuyển sinh

– Thí sinh đã tốt nghiệp THPT trên toàn quốc

– Thí sinh tốt nghiệp THPT trong năm đăng ký xét tuyển

Phạm vi tuyển sinh: Cả nước

Phương thức tuyển sinh

– Xét tuyển qua phương thức sử dụng kết quả kỳ thi THPT Quốc Gia để xét tuyển vào các ngành thí sinh đăng ký.

– Xét tuyển không sử dụng kết quả thi THPT

I. Các ngành đào tạo tại Đại học Giao Thông Vận Tải 

Mã ngành xét tuyển

Các chuyên ngành đào tạo

Chỉ tiêu

CƠ SỞ ĐÀO TẠO HÀ NỘI 

 

7510104

Xây dựng Cầu Đường bộ

80

7510102

Xây dựng dân dụng và công nghiệp

30

7510201

Cơ khí Máy xây dựng

80

7580301

Kinh tế xây dựng

40

7510605

Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

10

CƠ SỞ ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC 

 

7510205VP

Công nghệ kỹ thuật Ô tô

15

7510605VP

Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

10

7480104VP

Hệ thống thông tin

15

CƠ SỞ ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN 

 

7480101TN

Logistics và vận tải đa phương thức

10

7510205TN

Công nghệ kỹ thuật Ô tô

15

7480104TN

Hệ thống thông tin

15

Xét tuyển sử dụng kết quả thi THPT Quốc gia: 1.680 chỉ tiêu

Mã ngành xét tuyển

Ngành/ chuyên ngành đào tạo

Chỉ tiêu

Các tổ hợp môn

xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia

CƠ SỞ ĐÀO TẠO HÀ NỘI

 

7510104

Công nghệ kỹ thuật giao thông, gồm các chuyên ngành:

1. Xây dựng Cầu Đường bộ

2. Xây dựng Cầu đường bộ Việt – Anh

3. Xây dựng Cầu đường bộ Việt – Pháp

4. Quy hoạch và kỹ thuật giao thông

5. Quản lý dự án

6. Quản lý chất lượng công trình xây dựng

7. Xây dựng Đường sắt – Metro

8. Xây dựng Cảng- Đường thủy và Công trình biển

160

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Anh

3. Toán, Hóa, Anh

4. Toán, Văn, Anh

7510102

Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, gồm các chuyên ngành:

1. Xây dựng dân dụng và công nghiệp

2. Hệ thống thông tin xây dựng (BIM)

3. Xây dựng dân dụng và công nghiệp Việt- Anh

65

7510205

Công nghệ kỹ thuật Ô tô, gồm các chuyên ngành:

1. Công nghệ kỹ thuật Ô tô

2. Cơ điện tử trên Ô tô

200

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Anh

3. Toán, Hóa, Anh

4. Toán, Văn, Anh

7510201

Công nghệ kỹ thuật Cơ khí, gồm các chuyên ngành:

1. Cơ khí Máy xây dựng

2. Cơ khí chế tạo

3. Tàu thủy và thiết bị nổi

4. Đầu máy –  toa xe và tàu điện Metro

85

7510203

Cơ điện tử

110

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Anh

3. Toán, Hóa, Anh

4. Toán, Văn, Anh

7480201

Công nghệ thông tin, gồm các chuyên ngành:

1. Công nghệ thông tin

2. Công nghệ thông tin Việt – Anh

90

7480104

Hệ thống thông tin

135

7480102

Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

65

7510302

Điện tử – viễn thông

120

7510605

Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

20

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Anh

3. Toán, Hóa, Anh

4. Toán, Văn, Anh

7340122

Thương mại điện tử

45

7340301

Kế toán, gồm các chuyên ngành:

1. Kế toán doanh nghiệp

2. Hệ thống thông tin Kế toán tài chính

140

7580301

Kinh tế xây dựng

40

7340101

Quản trị doanh nghiệp, gồm các chuyên ngành:

1. Quản trị doanh nghiệp

2. Quản trị Marketing

3. Quản trị Tài chính và đầu tư

120

7340201

Tài chính – Ngân hàng

30

7840101

Khai thác vận tải, gồm các chuyên ngành:

1. Logistics và Vận tải đa phương thức

2. Quản lý, điều hành vận tải đường bộ

3. Quản lý, điều hành vận tải đường sắt

65

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Anh

3. Toán, Hóa, Anh

4. Toán, Văn, Anh

7510406

Công nghệ kỹ thuật môi trường

20

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Anh

3. Toán, Hóa, Anh

4. Toán, Hóa, Sinh

CƠ SỞ ĐÀO TẠO VĨNH PHÚC 

7510104VP

Xây dựng Cầu đường bộ

15

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Anh

3. Toán, Hóa, Anh

4. Toán, Văn, Anh

7510102VP

Xây dựng dân dụng và công nghiệp

10

7340301VP

Kế toán doanh nghiệp

15

7510205VP

Công nghệ kỹ thuật Ô tô

15

7510605VP

Logistics và quản lý chuỗi cung ứng

15

7480104VP

Hệ thống thông tin

15

7580301VP

Kinh tế xây dựng

10

CƠ SỞ ĐÀO TẠO THÁI NGUYÊN 

7510104TN

Xây dựng Cầu đường bộ

15

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Anh

3. Toán, Hóa, Anh

4. Toán, Văn, Anh

7510102TN

Xây dựng dân dụng và công nghiệp

15

7510205TN

Công nghệ kỹ thuật Ô tô

15

7480104TN

Hệ thống thông tin

15

7340301TN

Kế toán doanh nghiệp

15

NGÀNH DỰ KIẾN MỞ NĂM 2019 (CƠ SỞ ĐÀO TẠO HÀ NỘI)

7340405 (*)

Hệ thông thông tin quản lý, gồm các chuyên ngành:

1. Hệ thống thông tin kế toán kiểm toán

2. Hệ thống thông tin tài chính doanh nghiệp

3. Hệ thống thông tin quản lý kinh tế đối ngoại

4. Hệ thống thông tin quản lý kinh doanh quốc tế

 

(*) Ngành dự kiến mở năm 2019.

1. Toán, Lý, Hóa

2. Toán, Lý, Anh

3. Toán, Hóa, Anh

4. Toán, Văn, Anh

7340302 (*)

Kiếm toán xây dựng cơ bản

 

 

II. Hình thức xét tuyển Đại học Giao Thông Vận Tải

  1. Sử dụng kết quả thi THPT quốc gia

– Điều kiện nhận Đăng ký xét tuyển: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và căn cứ ngưỡng đảm bảo chất lượng giáo dục đào tạo đầu vào do Bộ Giáo dục và Đào quy định

– Xét điểm từ trên xuống đến khi đủ chỉ tiêu. Nếu trong trường hợp 2 thí sinh bằng điểm nhau thì lấy điểm môn Toán làm tiêu chí phụ.

  1. Xét tuyển thẳng

– Chỉ tiêu: 10

– Đối tượng: Tốt nghiệp THPT

– Nguyên tắc: Xét tuyển vào tất cả các ngành của trường và lần lượt ưu tiên theo thứ tự sau và xét từ trên xuống đến hết chỉ tiêu.

+ Thí sinh từng tham dự kỳ thi học sinh giỏi cấp tỉnh, thành phố hay quốc gia có môn thi phù hợp với ngành đăng ký học

+ Thí sinh từng lọt vào vòng thi Tháng cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia do Đài truyền hình Việt Nam tổ chức

+ Học sinh giỏi 2 năm THPT và có hạnh kiểm tốt.

  1. Xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT

– Chỉ tiêu: 120

– Đối tượng: Tốt nghiệp THPT

– Các ngành: Công nghệ kỹ thuật giao thông (xây dựng cầu đường bộ), Công nghệ kỹ thuật xây dựng dân dụng và công nghiệp, Kế toán, Kinh tế xây dựng, Hệ thống thông tin, Công nghệ kỹ thuật ô tô.

– Điều kiện: Thí sinh có điểm trung bình các môn dùng để xét tuyển lớp 12 không nhỏ hơn 6,0

– Nguyên tắc: Xét từ trên xuống, đến khi hết chỉ tiêu.

Mọi thông tin thí sinh liên hệ

Phòng tuyển sinh Trường Đại học Công Nghệ Giao Thông Vận Tải

Địa chỉ: Số 54 Triều Khúc, Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: 04.35526713 – 04.38547536

Trong thời gian xét tuyển, Diễn Đàn Giáo Dục Việt Nam sẽ thường xuyên, liên tục cập nhật mọi thông tin liên quan về tuyển sinh và tư vấn tuyển sinh trực tuyến tại trang chủ và trang Facebook tuyển sinh chính thức

KA

Điểm Chuẩn Đại Học Công Nghệ Giao Thông Vận Tải Chính Xác Nhất
Nguyện Vọng 2 Đại Học Công Nghệ Giao Thông Vận Tải Năm 2019
Thủ Tục Hồ Sơ, Học Phí Đại Học Công Nghệ Giao Thông Vận Tải

Bạn thích bài viết này ?

Để lại bình luận

Trở thành người bình luận đầu tiên!

avatar
  Theo dõi  
Nhận thông báo

Ôn thi trực tuyến

black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status