Trường Đại Học Công Nghệ – ĐHQG Hà Nội Tuyển Sinh 2020

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

dai hoc cong nghe

Trường: Đại Học Công Nghệ – Đại Học Quốc Gia Hà Nội

Mã trường: QHI

Địa chỉ: E3, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.37547.461; Fax: 024.37547.460

Website: https://uet.vnu.edu.vn/

 
Căn cứ theo chỉ tiêu tuyển sinh Đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường Đại học Công nghệ – Đại Hoc Quốc Gia Hà Nội thông báo tuyển sinh Đại học chính quy. Thông tin tuyển sinh chi tiết như sau:

I. ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TUYỂN SINH CÁC NGÀNH

Chỉ Tiêu Và Mã Ngành Chương Trình Đào Tạo Chuẩn

Mã xét tuyển Tên nhóm ngành Tên ngành/chương trình đào tạo Bằng tốt Thời gian đào tạo Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp
nghiệp xét tuyển
CN1 Công nghệ thông tin Công nghệ thông tin Cử nhân 4 năm 250 Toán, Lý, Hóa (A00)
Công nghệ thông tin định hướng thị trường Nhật Bản Cử nhân 4 năm 60 Toán, Anh, Lý (A01)
Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu Kỹ sư 4,5 năm 60  
CN2 Máy tính và Robot Kỹ thuật máy tính Kỹ sư 4,5 năm 90  
Kỹ thuật Robot* Kỹ sư 4,5 năm 60  
CN3 Vật lý kỹ thuật Kỹ thuật năng lượng* Kỹ sư 4,5 năm 60  
Vật lý kỹ thuật Cử nhân 4 năm 60  
CN4 Cơ kỹ thuật Kỹ sư 4,5 năm 80  
CN5 Công nghệ kỹ thuật xây dựng Kỹ sư 4,5 năm 100  
CN7 Công nghệ Hàng không vũ trụ* Kỹ sư 4,5 năm 60  
CN11 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa Kỹ sư 4,5 năm 60  
CN10 Công nghệ nông nghiệp* Kỹ sư 4,5 năm 60 Toán, Lý, Hóa (A00)
Toán, Anh, Lý (A01)
Toán, Lý, Sinh (A02)
Toán, Hóa, Sinh (B00)
 

Chỉ Tiêu Mã Ngành Chương Trình Đào Tạo Chất Lượng Cao

Mã xét tuyển Tên nhóm ngành Tên ngành/chương trình đào tạo Bằng tốt Thời gian đào tạo Chỉ tiêu (dự kiến) Tổ hợp
nghiệp xét tuyển
CN6 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử ** Cử nhân CLC 4 năm 120 Toán, Lý, Hóa (Toán, Lý hệ số 2) (A00)
CN8 Công nghệ thông tin (CLC)** Khoa học Máy tính Cử nhân CLC 4 năm 150 Toán, Anh, Lý (Toán, Anh hệ số 2) (A01)
Hệ thống thông tin Cử nhân CLC 4 năm 60  
CN9 Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông** Cử nhân CLC 4 năm 120  

II. PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

Phương Thức

Xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2020 theo tổ hợp các môn tương ứng. Điểm trúng tuyển được tính trên điểm của tổ hợp môn xét tuyển và được xác định theo nhóm ngành. Việc phân ngành học được thực hiện sau khi thí sinh trúng tuyển vào học tại Trường trên cơ sở nguyện vọng của thí sinh, điểm thi và chỉ tiêu từng ngành;

Đối Tượng

Thí sinh tốt nghiệp THPT trong năm đăng ký xét tuyển

– Đã tốt nghiệp THPT

– Đã tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp, Trung cấp nghề và có bằng tốt nghiệp THPT.

– Đối với trường hợp thí sinh đã tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT thì phải học và được công nhận hoàn thành chương trình giáo dục THPT.

III. VÙNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ

Trường ĐHCN tuyển sinh trong cả nước.

IV. ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ VÀ NGUYÊN TẮC XÉT TUYỂN

Điều kiện đăng ký xét tuyển

– Xét tuyển theo Chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương và có tổng điểm 2 môn Toán, Lý trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2020 đạt tối thiểu 12 điểm.- Xét tuyển theo kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa SAT (Scholastic Assessment Test, Hoa Kỳ).- Xét tuyển theo Chứng chỉ quốc tế của Trung tâm Khảo thí Đại học Cambridge, Anh (Cambridge International Examinations A-Level, UK).

  • Thí sinh sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2020 đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào do ĐHQGHN quy định và ngưỡng yêu cầu của Trường theo từng nhóm ngành (sẽ được thông báo chi tiết sau). Riêng với các chương trình đào tạo chất lượng cao trình độ đại học  phải đảm bảo xét tuyển có điều kiện ngoại ngữ đầu vào: kết quả môn Ngoại ngữ của kì thi THPT quốc gia năm 2020 đạt tối thiểu điểm 4.0 trở lên (theo thang điểm 10) hoặc sử dụng các chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế tương đương theo quy định tại Quy chế thi nếu sử dụng tổ hợp xét tuyển không có môn ngoại ngữ.
  • Thí sinh có chứng chỉ quốc tế của Trung tâm Khảo thí Đại học Cambridge, Anh (Cambridge International Examinations A-Level, UK; sau đây gọi tắt là chứng chỉ A-Level): Thí sinh sử dụng chứng chỉ A-Level có kết quả 3 môn phù hợp với yêu cầu của ngành đào tạo tương ứng. Mức điểm mỗi môn thi đạt từ 60/100 điểm trở lên (tương ứng điểm C, PUM range ≥ 60), (chứng chỉ còn hạn sử dụng trong khoảng thời gian 02 năm kể từ ngày dự thi) mới đủ điều kiện đăng ký để xét tuyển.
  • Thí sinh có kết quả trong kỳ thi chuẩn hóa SAT (Scholastic Assessment Test, Hoa Kỳ) đạt điểm từ 1100/1600 hoặc 1450/2400 trở lên (chứng chỉ còn hạn sử dụng trong khoảng thời gian 02 năm kể từ ngày dự thi). Mã đăng ký của ĐHQGHN với Tổ chức thi SAT (The College Board) là 7853-Vietnam National University-Hanoi(thí sinh phải khai báo mã đăng ký trên khi đăng ký thi SAT).
  • Thí sinh có chứng chỉ tiếng Anh IELTS từ 5.5 trở lên hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương, quy đổi theo bảng dưới đây (chứng chỉ còn hạn sử dụng trong khoảng thời gian 02 năm kể từ ngày dự thi) và có tổng điểm 2 môn còn lại trong tổ hợp xét tuyển đạt tối thiểu 12 điểm.
STT Trình độ Tiếng Anh Thang điểm 10
  IELTS TOEFL iBT  
1 5,5 65-78 8,50
2 6,0 79-87 9,00
3 6.5 88-95 9,25
4 7,0 96-101 9,50
5 7,5 102-109 9,75
6 8,0-9,0 110-120 10,00

Ghi chú: Thí sinh sử dụng chứng chỉ IELTS hoặc các chứng chỉ tiếng Anh quốc tế tương đương để xét tuyển thì điểm xét tuyển được tính:

Điểm xét tuyển = Điểm tiếng Anh đã quy đổi + Điểm Toán + Điểm Lý + Điểm ưu tiên (Khu vực, đối tượng)

Nguyên tắc xét tuyển:

a) Đối tượng xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển được xét từ cao đến thấp cho đến hết chỉ tiêu phân bổ. Thứ tự ưu tiên xét theo cấp độ giải thưởng (quốc tế, khu vực, quốc gia, cấp tỉnh), kết quả học tập THPT, kết quả thi THPT Quốc gia.

b) Đối với thí sinh sử dụng kết quả thi THPT quốc gia năm 2020: Xét tuyển theo tổ hợp các môn tương ứng. Điểm trúng tuyển được tính trên điểm của tổ hợp môn xét tuyển và được xác định theo nhóm ngành. Việc phân ngành học được thực hiện sau khi thí sinh trúng tuyển vào học tại Trường trên cơ sở nguyện vọng của thí sinh, điểm thi và chỉ tiêu từng ngành;

c) Xét tuyển theo các phương thức khác (tuyển thẳng, chứng chỉ A-Level, SAT): Nếu số xác nhận nhập học ít hơn chỉ tiêu dự kiến, chỉ tiêu còn lại sẽ được chuyển sang cho xét tuyển theo kết quả thi THPT Quốc gia năm 2020.

Nhóm ngành:gồm một hoặc vài ngành đào tạo có chung một mã đăng ký xét tuyển, có cùng các tổ hợp xét tuyển và cùng điểm chuẩn trúng tuyển. Đối với một nhóm ngành, điểm chuẩn trúng tuyển bằng nhau cho tất cả các tổ hợp xét tuyển.

Việc phân ngành học(đối với các nhóm có 2 ngành trở lên) được thực hiện sau khi thí sinh trúng tuyển vào học tại Trường trên cơ sở nguyện vọng của thí sinh, điểm thi và chỉ tiêu từng ngành do Trường quy định. 

Đối với các chương trình đào tạo chất lượng cao phải đáp ứng thông tư 23 của Bộ Giáo Dục và Đào tạo, đào tạo theo đơn đặt hàng từ các doanh nghiệp, tổ chức hàng đầu của Nhật Bản, Việt Nam và quốc tế. Tối thiểu 50% môn học chuyên môn sẽ được giảng dạy bằng tiếng Anh. Phương pháp giảng dạy, kiểm tra và đánh giá theo hướng phát huy năng lực cá nhân và chú trọng phát triển năng lực phân tích, thực hành, sáng tạo, tự cập nhật kiến thức.

Điểm trúng tuyển sẽ được tính trên tổng điểm tổ hợp các môn thi THPT Quốc Gia hoặc điểm bài thi đánh giá năng lực và bài thi tiếng Anh THPT Quốc Gia hoặc chứng chỉ A-Level xét từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu.

Mọi thông tin chi tiết liên hệ:

Văn phòng tuyển sinh trường Đại học Công Nghệ – ĐHQG Hà Nội

Địa chỉ: Nhà E3, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.37547.461    Fax: 024.37547.460

Email: uet@vnu.edu.vn

Trong thời gian xét tuyển, Diễn Đàn Giáo Dục Việt Nam sẽ thường xuyên, liên tục cập nhật mọi thông tin liên quan về tuyển sinh và tư vấn tuyển sinh trực tuyến tại trang chủ và trang Facebook tuyển sinh chính thức

Biên Tập: Viết Thắng

Điểm Chuẩn Đại Học Công Nghệ – ĐHQG Hà Nội Chính Xác Nhất
Nguyện Vọng 2 Đại Học Công Nghệ – ĐHQG Hà Nội Năm 2019
Thủ Tục Hồ Sơ, Học Phí Đại Học Công Nghệ – ĐHQG Hà Nội
Bạn thích bài viết này ?

Để lại bình luận

Trở thành người bình luận đầu tiên!

avatar
  Theo dõi  
Nhận thông báo

Ôn thi trực tuyến

black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status