Trường Đại Học Bạc Liêu Tuyển Sinh 2019

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY

dai-hoc-bac-lieu

Trường: Đại Học Bạc Liêu

Mã trường: DBL

Địa chỉ: Số 178 đường Võ Thị Sáu, Tp. Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu

Điện thoại: 0291 3822 653

Website: http://blu.edu.vn/

 
Trường Đại học Bạc Liêu thông báo tuyển sinh Đại học hệ chính quy năm nay theo quy định về chỉ tiêu tuyển sinh Đại học của Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau:

I. Chỉ tiêu tuyển sinh Đại Học Bạc Liêu

Ngành đào tạo

Mã ngành

Khối thi

Môn xét tuyển (chọn 1 trong các tổ hạp môn )

Phưong thức xét tuyển

Chì tiêu

Quàn trị kinh doanh

7340101

A00

Toán, Lý, Hóa

Từ học bạ THPT

50

A01

Toán, Lý, T.Anh

A02

Toán, Lý, Sinh

D01

Văn, Toán, T.Anh

AOO

Toán, Lý, Hóa

Từ kết quá thi THPT Quốc gia

A01

Toán, Lý, T.Anh

A16

Toán, KHTN, Văn

D90

Toán, KHTN, T.Anh

Kế toán

 

A00

Toán, Lý, Hóa

Từ học bạ THPT

 

 

A01

Toán, Lý, T.Anh

 

 

A02

Toán, Lý, Sinh

 

7340301

DOI

Văn, Toán, T.Anh

80

AOO

Toán, Lý, Hóa

Từ kết quả thi THPT Quốc gia

 

A01

Toán, Lý, T.Anh

 

 

A16

Toán, KHTN, Văn

 

 

D90

Toán, KHTN, T.Anh

 

Tài chính – Ngân hàng

 

AOO

Toán, Lý, Hóa

Từ học bạ THPT

 

 

A01

Toán, Lý, T.Anh

 

 

A02

Toán, Lý, Sinh

 

7340201

DOI

Văn, Toán, T.Anh

50

AOO

Toán, Lý, Hóa

Từ kết quả thi THPT Quốc gia

 

A01

Toán, Lý, T.Anh

 

 

A16

Toán, KHTN, Văn

 

 

D90

Toán, KHTN, T.Anh

 

Công nghệ thông tin

 

AOO

Toán, Lý, Hỏa

Từ học bạ THPT

 

7480201

A01

Toán, Lý, T.Anh

80

A02

Toán, Lý, Sinh

 

D07

Toán, Hóa, T.Anh

 

 

A00

Toán, Lý, Hỏa

Từ kết quả thi THPT Quốc gia

 

 

A01

Toán, Lý, T.Anh

 

 

A16

Toán, KHTN, Văn

 

 

D90

Toán, KHTN, T.Anh

 

Nuôi trồng thủy sản

 

AOO

Toán, Lý, Hóa

Từ học bạ THPT

80

 

A01

Toán, Lý, T.Anh

 

BOO

Toán, Hóa, Sinh

7620301

D07

Toán, Hóa, T.Anh

AOO

Toán, Lý, Hóa

Từ kết quả thi THPT Quốc gia

 

BOO

Toán, Hóa, Sinh

 

A16

Toán, KTỈTN, Văn

 

D90

Toán, KHTN, T.Anh

Bảo vệ thực vật

 

AOO

Toán, Lý, Hóa

Từ học bạ THPT

50

 

A01

Toán, Lý, T.Anh

 

BOO

Toán, Hóa, Sinh

7620112

D07

Toán, Hóa, T.Anh

AOO

Toán, Lý, Hóa

Từ kết quả thi THPT Quốc gia

 

BOO

Toán, Hóa, Sinh

 

A16

Toán, KHTN, Văn

 

D90

Toán, KHTN, T.Anh

Chăn nuôi

7620105

A00

Toán, Lý, Hóa

Từ học bạ THPT

50

A01

Toán, Lý, T.Anh

BOO

Toán, Hỏa, Sinh

D07

Toán, Hóa, T.Anh

AOO

Toán, Lý, Hỏa

Từ kết quả thiTHPT quốc gia

BOO

Toán, Hóa, Sinh

A16

Toán, KHTN, Văn

D90

Toán, KHTN, T.Anh

Tiếng Việt và Văn hóa Việt Nam

7220101

coo

Văn, Sử, Địa

Từ học bạ THPT

50

DOI

Văn, Toán, T.Anh

A07

Toán, Sừ, Địa

C03

Văn, Toán, Sử

coo

Văn, Sử, Địa

Từ học bạ THPT

DOI

Văn, Toán, T.Anh

C15

Văn, Toán, KHXH

D78

Văn, KHXH, T.Anh

 

 

D01

Văn, Toán, T.Anh

Từ học bạ THPT

60

 

 

D09

Toán, Sử, T.Anh

 

 

D14

Văn, Sử, T.Anh

Ngôn ngừ Anh

7220201

D15

Văn, Dịa, T.Anh

 

 

D01

Văn, Toán, T.Anh

Từ kết quà thi THPT Quốc gia

 

 

D09

Toán, Sử, T.Anh

 

 

D78

Văn, KHXH, T.Anh

 

 

A00

Toán, Lý, Hóa

Từ học bạ THPT

50

 

 

A01

Toán, Lý, T.Anh

 

 

B00

Toán, Hóa, Sinh

Khoa học môi trường

7440301

D07

Toán, Hóa, T.Anh

A00

Toán, Lý, Hóa

Từ kết quả thi THPT Quốc gia

 

 

B00

Toán, I lóa, Sinh

 

A16

Toán, KHTN, Văn

 

 

D90

Toán, KHTN, T.Anh

 

Ngành đào tạo

Mã ngành

Tồ họp môn/Bài thi

Môn/Bài thi

Phương thức xét tuyển

Chi tiêu

Giáo dục Tiểu học

 

coo

Văn, Sử, Địa

Từ học bạ THPT

80

 

D01

Văn, Toán, T.Anh

 

A07

Toán, Sử, Địa

51140202

C03

Văn, Toán, Sử

coo

Văn, Sử, Địa

Từ kết quả thi THPT Quốc gia

 

D01

Toán, Văn, T.Anh

 

C15

Văn, Toán, KHXH

 

D78

Văn, K.HXH, T.Anh

 

 

 

 

Văn, Toán,

Từ học bạ THPTkết họp thi tuyển môn năng khiếu

100

Giáo dục Mầm non

51140201

M00

Năng khiếu: Đọc, Kể chuyện và Hát.

Từ kết quà thi THPT Quốc gia kết hợp thi tuyển môn năng khiếu

Giáo dục Thể chất

51140206

T00

Toán, Sinh, Năng khiếu: Bât xa tại chỗ, Chạy 1 OOm và Đứng dẻo gập thân.

Từ học bạ THPT kết hợp thi tuyển môn năng khiếu

40

Từ kết quả thi THPT Quốc gia kết hợp thi tuyền môn năng khiếu

Sư phạm Âm nhạc

51140206

N00

Văn, Năng khiếu Đàn, Năng khiếu Hát.

Từ học bạ THPTkết hợp thi tuyển môn năng khiếu

40

Từ kết quà thi THPT Quốc gia kết hợp thi tuyền môn năng khiêu

Tổng chỉ ticu các ngành cao dẳng sư phạm

260

           
           
           

Ngành đào tạo

Mã ngành

Tổ họp môn/Bài thi

Môn/Bài thi

Phưong thức xét tuyền

Chỉ tiêu

Dịch vụ thú y

51640201

A00

Toán, Lý, Hóa

Từ học bạ THPT

 

A01

Toán, Lý, T.Anh

 

B00

Toán, Hóa, Sinh

 

D07

Toán, Hóa, T.Anh

40

A00

Toán, Lý, Hóa

Từ kết quà thi THPT Quốc gia

 

B00

Toán, Hóa, Sinh

»

A16

Toán, KHTN, Văn

 

Việt Nam học (Hướng dẫn du lịch)

51220113

coo

Văn, Sử, Địa

Từ học bạ THPT

 

DOI

Văn, Toán, T.Anh

 

coo

Văn, Sử, Địa

Từ kết quả Thi THPT quốc gia

40

DOI

Toán, Văn, T.Anh

 

C15

Văn, Toán, K.HXH

 

D78

Văn, K.HXH, T.Anh

 

Tổng chỉ tiêu

80

II. Thông tin tuyển sinh Đại Học Bạc Liêu

1. Đối tượng tuyển sinh

– Thí sinh đã tốt nghiệp THPT hoặc các thí sinh đã tốt nghiệp Trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề.

– Các thí sinh tốt nghiệp Trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành chương trình kiến thức THPT.

– Các thí sinh đã tốt nghiệp những năm trước chỉ phải đăng ký các môn thi thuộc tổ hợp xét tuyển đã chọn.

2. Phương thức tuyển sinh

– Xét tuyển theo điểm thi kỳ thi THPT Quốc gia.

– Xét học bạ

– Xét tuyển học bạ/điểm thi THPT Quốc gia kết hợp thi môn năng khiếu đối với các ngành có môn thi năng khiếu trong tổ hợp xét tuyển.

3. Điều kiện nhận xét tuyển

– Thí sinh tốt nghiệp THPT.

– Thí sinh nộp đầy đủ hồ sơ và đúng hạn.

– Các ngành Sư phạm Mầm non và Giáo dục thể chất, thí sinh cần đáp ứng các tiêu chí riêng về mức điểm thi và yêu cầu hình thể.

a. Xét tuyển theo kết quả thi THPT

– Ngưỡng đảm bảo chất lượng theo quy định về tiêu chí xét tuyển Đại họcCao Đẳng hệ chính quy của Bộ Giáo dục

– Học sinh có hộ khẩu thường trú 3 năm trở lên, học 3 năm liên tục và tốt nghiệp THPT tại các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên, Tây Bắc và Tây Nam Bộ được sử dụng kết quả thi với mức điểm thấp hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào 1,0 điểm nhưng phải học bổ sung kiến thức 1 học kỳ trước khi chính thức nhập học.

b. Xét học bạ

– Điểm trung bình chung các môn học thuộc tổ hợp xét tuyển từ 6,0 trở lên (xét Đại học).

– Học sinh có hộ khẩu thường trú 3 năm trở lên, học 3 năm liên tục và tốt nghiệp THPT tại các tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên, Tây Bắc và Tây Nam Bộ được sử dụng kết quả thi với mức điểm thấp hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào 1,0 điểm nhưng phải học bổ sung kiến thức 1 học kỳ trước khi chính thức nhập học.

– Trường Đại học Bạc Liêu sẽ công khai ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào Đại học sau khi có thông báo từ Bộ Giáo dục và Đào tạo

4. Chính sách ưu tiên

Thực hiện chính sách ưu tiên xét tuyển, tuyển thẳng theo quy chế tuyển sinh Đại học của Bộ.

5. Hồ sơ đăng ký xét tuyển

– Phiếu đăng ký xét tuyển theo mẫu.

– Phiếu đăng ký dự thi năng khiếu (nếu thi 1 trong 2 ngành Sư phạm mầm non hoặc Giáo dục thể chất).

– Bản sao học bạ THPT (có chứng thực).

– Bản sao bằng tốt nghiệp THPT (có chứng thực) hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời.

– Lệ phí xét tuyển/thi năng khiếu: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

 
Thông tin liên hệ
Phòng Đào tạo – Đại học Bạc Liêu
Điện thoại: 07813 821 107
Email: mail@blu.edu.vn

Trong thời gian xét tuyển, Diễn Đàn Giáo Dục Việt Nam sẽ thường xuyên, liên tục cập nhật mọi thông tin liên quan về tuyển sinh và tư vấn tuyển sinh trực tuyến tại trang chủ và trang Facebook tuyển sinh chính thức

KA

Điểm Chuẩn Đại Học Bạc Liêu Chính Xác Nhất
Nguyện Vọng 2 Đại Học Bạc Liêu Năm 2019
Thủ Tục Hồ Sơ, Học Phí Đại Học Bạc Liêu
Bạn thích bài viết này ?

Để lại bình luận

Trở thành người bình luận đầu tiên!

avatar
  Theo dõi  
Nhận thông báo

Ôn thi trực tuyến

black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status