• Connect with us:

Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Lai Châu Tuyển Sinh

Thông tin tuyển sinh về trường cao đẳng cộng đồng Lai Châu. Những thông tin chính xác nhất sẽ được cập nhật tại đây. Mời các bạn học sinh tham khảo.

Trường Cao Đẳng Cộng Đồng Lai Châu Tuyển Sinh

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

TUYỂN SINH CAO ĐẲNG NĂM 2020

truong-cao-dang-cong-dong-lai-chau-tuyen-sinh

Tên trường: Trường Cao đẳng Cộng đồng tỉnh Lai Châu
Mã trường: CDD0701
Địa chỉ: Đường Võ Nguyên Giáp, thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu
Điện thoại: 0213.3792.088; 0213.3792787
Website: http://laichaucc.edu.vn
Email: laichaucc@gmail.com; phongdt.clc@moet.edu.vn

[link-lien-quan]

I: Chỉ Tiêu Tuyển Sinh Cao Đẳng Cộng Đồng Lai Châu

  1. Trình độ cao đẳng
  • Chỉ tiêu tuyển sinh: 100
  • Ngành, nghề đào tạo

STT

Ngành, nghề đào tạo

Thời gian đào tạo

Đối tượng tuyển sinh

1

Giáo dục mầm non

3 năm

Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương

2

Tiếng anh

2,5 năm

Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương; Tốt nghiệp trình độ TC và có bằng tốt nghiệp THPT hoặc đã học và thi đạt yêu cầu các môn văn hóa THPT

3

Công nghệ thông tin

4

Kinh doanh thương mại

 

 

  1. Trình độ trung cấp
  • Chỉ tiêu tuyển sinh: 400
  • Ngành, nghề đào tạo

STT

Ngành, nghề đào tạo

Thời gian đào tạo

Đối tượng tuyển sinh

1

Điện công nghiệp

2 năm

Tốt nghiệp trung học cơ sở trở lên

2

Kỹ thuật xây dựng

1,5 năm

3

Vận hành máy thi công nền

1,5 năm

4

Công nghệ ô tô

2 năm

5

Lâm sinh

2 năm

6

Khuyến nông lâm

2 năm

7

Thú y

2 năm

8

Trồng trọt và bảo vệ thực vật

2 năm

9

Kỹ thuật chế biến món ăn

1,5 năm

10

May thời trang

1,5 năm

 

II: Thông Tin Tuyển Sinh Cao Đẳng Cộng Đồng Lai Châu

1.Đối tượng tuyển sinh

- Là học sinh đã tốt nghiệp THPT, Bổ túc THPT (sau đây gọi chung là THPT)  và các năm về trước.

- Có đủ sức khoẻ để học tập.

- Không vi phạm pháp luật; không trong thời gian thi hành án kỷ luật

2.Phạm vi tuyển sinh: Tuyển sinh trong cả nước.

3.Phương thức tuyển sinh:

Trường CĐCĐ Lai Châu lựa chọn phương thức tuyển sinh bằng hai hình thức, cụ thể như sau:

- Phương thức 1: Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT dựa vào kết quả học tập THPT (xét điểm TB học tập cả năm lớp 12 của môn xét tuyển).

- Phương thức 2: Xét tuyển thí sinh dựa trên kết quả kỳ thi THPT quốc gia.

3.1. Phương thức 1: dành 75% chỉ tiêu tuyển sinh hàng năm để xét tuyển thí sinh đã tốt nghiệp THPT

- Tiêu chí xét tuyển: Dựa trên 2 tiêu chí:

+ Tiêu chí 1: Đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.

+ Tiêu chí 2: Học lực cả năm lớp 12 từ Khá trở lên.

- Xác định thí sinh trúng tuyển: thí sinh trúng tuyển được xác định như sau:

            [Điểm xét tuyển] = [Tổng điểm 3 môn theo tổ hợp xét tuyển cho từng ngành học của cả năm lớp 12 ] + [Điểm ưu tiên].

Trong đó: điểm bình quân 3 môn theo tổ hợp xét tuyển không thấp hơn 4,0 điểm.

Lấy từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu được tuyển

Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa hai nhóm đối tượng ưu tiên kế tiếp là 1,0 (một điểm), giữa hai khu vực ưu tiên kế tiếp là 0,25 (một phần tư điểm).

- Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh: thực hiện theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

3.2. Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT quốc gia năm 2018 theo đề thi chung của Bộ GD&ĐT.

Công tác xét tuyển được tổ chức thực hiện theo quy định và các văn bản hướng dẫn do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Nhà trường dành 25% chỉ tiêu tuyển sinh để xét tuyển thí sinh dựa trên kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia.

- Tiêu chí xét tuyển:

Thí sinh dự kỳ thi THPT quốc gia năm 2018, đủ điều kiện tốt nghiệp THPT và đạt kết quả từ ngưỡng điểm đảm bảo chất lượng do Bộ GD&ĐT quy định; không có môn nào trong tổ hợp môn dự xét tuyển có điểm dưới 1.0 điểm.

- Xác định thí sinh trúng tuyển:

        Điểm trúng tuyển = (Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3) + Điểm ƯT.

Trong đó: Tổng (Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3) không thấp hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào.

Điểm trúng tuyển là tổng điểm 3 môn thi: (Điểm môn 1 + Điểm môn 2 + Điểm môn 3) theo tổ hợp xét tuyển của ngành học + điểm ưu tiên (nếu có), xếp thứ tự từ cao xuống thấp, đến hết chỉ tiêu được xác định.

- Chính sách ưu tiên trong tuyển sinh: thực hiện theo Quy chế tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

4.  Chỉ tiêu tuyển sinh:

4.1. Trình độ cao đẳng

STT Ngành học Chỉ tiêu tuyển sinh Mã ngành

tổ hợp

Tổ hợp môn thi/ xét tuyển
  Tổng số 35      
1 Giáo dục Mầm non 35 51140201 M00 Toán, Văn + năng khiếu

4.2. Trình độ trung cấp

STT Ngành học Chỉ tiêu tuyển sinh Mã ngành Tổ hợp môn thi/ xét tuyển
  Tổng số 35    
1 Sư phạm Mầm non 20 42140201 Toán, Văn + năng khiếu
2 Sư phạm Tiểu học 15 42140202 Toán, Văn

* Chỉ tiêu cụ thể theo từng phương thức xét tuyển (Cao đẳng):

STT Ngành học Chỉ tiêu tuyển sinh (35) Mã ngành Mã tổ hợp môn dự xét tuyển
Phương thức 1 Phương thức 2
  Tổng số 26 09    
1 Giáo dục Mầm non 26 09 51140201 M00
  1. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào; điều kiện nhận ĐKXT

5.1. Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào:

- Phương thức 1: Điểm trúng tuyển do HĐTS Trường quyết định. Trong đó: Điểm trung bình 03 môn học dùng để xét tuyển theo tổ hợp không thấp hơn 4,0; Học lực cả năm lớp 12 đạt từ Khá trở lên.

- Phương thức 2: Theo quy định hiện hành của Bộ GD&ĐT.

5.2. Điều kiện nhận đăng ký xét tuyển:

- Bước 1: Thí sinh đăng ký xét tuyển theo mẫu tại Phòng Đào tạo nhà trường hoặc download từ website Trường (website: http://laichaucc.edu.vn) và điền đầy đủ thông tin trong phiếu ĐKXT.

- Bước 2: Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển qua đường bưu điện hoặc trực tiếp tại phòng Đào tạo của Trường. Bộ phận tiếp nhận hồ sơ căn cứ theo dấu bưu điện hoặc ngày nộp trực tiếp để vào sổ đăng ký và xử lý hồ sơ.

Hồ sơ gồm:

+ Phiếu đăng ký xét tuyển (theo mẫu của Trường);

+ Bản chính Giấy chứng nhận kết quả thi THPT quốc gia (trường hợp đăng ký xét tuyển theo phương thức 2)

+ Bản sao học bạ THPT (trường hợp đăng ký xét tuyển theo phương thức 1);

- Bước 3: Kết thúc thời hạn nộp hồ sơ, HĐTS Trường xét tuyển theo các tiêu chí đã nêu trên. Ban hành Quyết định công nhận danh sách thí sinh trúng tuyển.

- Bước 4: Thông báo thí sinh trúng tuyển đến Trường làm thủ tục nhập học.

6. Các thông tin khác để thí sinh ĐKXT vào các ngành của trường:

6.1. Trình độ cao  đẳng

- Chi tiết chỉ tiêu, mã ngành, tổ hợp môn xét tuyển:

STT Ngành học Chỉ tiêu tuyển sinh Mã ngành

tổ hợp

Tổ hợp môn thi/ xét tuyển
  Tổng số 35      
1 Giáo dục Mầm non 35 51140201 M00 Toán, Văn + năng khiếu

6.2. Trình độ trung cấp

- Chi tiết chỉ tiêu, mã ngành, tổ hợp môn xét tuyển:

STT Ngành học Chỉ tiêu tuyển sinh Mã ngành Tổ hợp môn thi/ xét tuyển
  Tổng số 35    
1 Sư phạm Mầm non 20 42140201 Toán, Văn + năng khiếu
2 Sư phạm Tiểu học 15 42140202 Toán, Văn

* Riêng ngành Giáo dục Mầm non trình độ cao đẳng, trung cấp nhà trường tổ chức kiểm tra năng khiếu, cụ thể bài thi như sau:

- Chấm thi thang điểm 10 thí sinh thi các nội dung hát và đọc, kể chuyện diễn cảm; hình thức thi:

+ Thi hát: Thí sinh được tự chọn 02 bài hát tiếng Việt, thời gian chuẩn bị trong 5 phút và thời gian thi 5 phút (1 bài hát dành cho lứa tuổi Mầm non và 1 bài hát về chủ đề ca ngợi quê hương đất nước, con người Việt Nam). Yêu cầu: hát đúng giọng, đúng nhịp, không ngọng, thể hiện đúng sắc thái, tình cảm của bài hát, biểu diễn tự nhiên, trang phục phù hợp,…

+ Thi đọc, kể chuyện diễn cảm: Thí sinh bốc thăm đề thi, chuẩn bị theo yêu cầu của đề trong 10 phút và thời gian trình bày không quá 10 phút.

Lưu ý: Ở nội dung hát và đọc, kể diễn cảm trình bày quá thời gian quy định: 1 phút trừ 0,25 điểm; 2 phút trừ 0,5 điểm;…

7.Tổ chức tuyển sinh:

* Thời gian tuyển sinh: Thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

* Thời gian thu nhận hồ sơ:

- Đợt 1: Từ 01/04 – 12/8

- Đợt 2: Từ 13/8 – 15/10

- Đợt 3: Từ 16/10 – 20/12

- Thi năng khiếu ngành Giáo dục Mầm non:

+ Đợt 1: thi ngày 10, 11/7; thi năng khiếu trực tiếp tại trường.

+ Các đợt thi năng khiếu bổ sung: sẽ thông báo cụ thể trên website Trường.

* Địa điểm tiếp nhận hồ sơ: phòng Đào tạo, Trường Cao đẳng Cộng đồng Lai Châu; đường Võ Nguyên Giáp, TP. Lai Châu, tỉnh Lai Châu.

 Điện thoại: 0213.3792.088.

* Hình thức nhận hồ sơ ĐKXT:

+ Hình thức 1: nộp trực tiếp tại phòng Đào tạo – Trường CĐCĐ Lai Châu.

+ Hình thức 2: gửi chuyển phát nhanh qua đường Bưu điện.

* Tổ hợp môn thi đối với từng ngành đào tạo: theo mục 2.6 trong đề án.

8.Thời gian dự kiến tuyển sinh các đợt bổ sung trong năm

- Đợt 2: Từ 13/8 – 15/10

- Đợt 3: Từ 16/10 – 20/12

BẠN THÍCH BÀI VIẾT NÀY ?

TIN LIÊN QUAN

xem toàn bộ

Bình Luận Của Bạn:

Nếu bạn có thắc mắc, ý kiến đóng góp của bạn xung quanh vấn đề này. Vui lòng điền thông tin theo mẫu bên dưới rồi nhấn nút GỬI BÌNH LUẬN. Mọi ý kiến đóng góp đều được nhà trường đón đợi và quan tâm. Những câu hỏi sẽ được các thầy cô trả lời và giải đáp trong thời gian sớm nhất

Giáo Viên Phụ trách