Phiếu đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học

Bố cục mẫu phiếu đánh giá

Giáo viên Việt Nam gửi đến các bạn đọc phiếu đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học. Phiếu  nhận xét đánh giá giáo viên mà chúng tôi chia sẻ được lập ra để cho các giáo viên tự nhận xét, đánh giá năng lực và triển vọng bản thân.

Trong file đính kèm chúng tôi chia sẻ gửi đến các bạn đọc 3 mẫu phiếu đánh giá. Ở mỗi phiếu đánh giá đều gồm có các đặc điểm chung là gồm 5 tiêu chuẩn và 15 tiêu chí khác nhau để đánh giá năng lực phẩm chất của giáo viên bậc tiểu học.

Các giáo viên được đánh giá với 5 tiêu chuẩn đó là :

  • Phẩm chất nhà giáo.
  • Phát triển chuyên môn và nghiệp vụ.
  • Xây dựng môi trường giáo dục.
  • Phát triển mối quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội.
  • Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc, ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết công nghệ trong dạy học, giáo dục.

đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học-mẫu 1

đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học-mẫu 2

Các tiêu chí đánh giá

15 tiêu chí đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên tiểu học được sử dụng trong các phiếu đánh giá đó là:

1. Đạo đức nhà giáo.

2. Phong cách nhà giáo.

3. Phát triển chuyên môn bản thân.

4. Xây dựng kế hoạch dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh. Xây dựng môi trường thân thiện, học sinh tích cực.

READ  Một số bài tập toán lớp 6 – Chương 1

5. Sử dụng phương pháp dạy học và giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

6. Kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực học sinh.

7. Tư vấn và hỗ trợ học sinh.

8. Xây dựng văn hóa nhà trường.

9. Thực hiện quyền dân chủ trong nhà trường.

10. Thực hiện và xây dựng trường học an toàn, phòng chống bạo lực học đường.

11. Tạo dựng mối quan hệ hợp tác với cha mẹ hoặc người giám hộ của học sinh và các bên liên quan.

12. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện hoạt động dạy học cho học sinh.

13. Phối hợp giữa nhà trường, gia đình, xã hội để thực hiện giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh.

14. Sử dụng ngoại ngữ hoặc tiếng dân tộc.

15. Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác và sử dụng thiết bị công nghệ trong dạy học, giáo dục.

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Sưu tầm: Yến Nguyễn

 

 

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tức