Lời Giải Đề Thi Ngữ Văn THPT Năm Nay

Sáng 25-6 các thí sinh đã tham dự kỳ thi với môn thi Ngữ Văn đầu tiên. Năm nay đề thi Văn được đánh giá là không quá khó, có nhiều thí sinh đã hoàn thành bài thi của mình sớm. Lời giải đề thi Ngữ Văn 2018 có ngay bên dưới bài viết này.

Lời giải đề thi Ngữ Văn THPT 2018

Lời giải đề thi Ngữ Văn THPT 2018

Lời giải đề thi môn Ngữ Văn – Phần 1: Đọc hiểu

Câu 1: Đoạn trích trong đề được viết theo thể tự do

Câu 2: Trong đoạn trích trên tác giả đã nhắc đến những yếu tố về tiềm lực tự nhiên của đất nước gồm có: đất đai, kháng sản, núi non, châu báu, thềm lực đị, bể ( biển), rừng, phù sa, sông.

Câu 3: Những hiệu quả của việc sử dụng câu hỏi tu từ trong đoạn trích trên:

+ Gợi ra suy nghĩ, nhận thức về thực trạng sử dụng tiềm lực tự nhiên của đất nước

+ Nhắc nhở con người chúng ta về việc sử dụng những tiềm lực của đất nước

+ Qua đó tác giả cũng thể hiện niềm tự hào trước những tiềm lực tự nhiên của đất nước. Đồng thời tác giả cũng bộc lỗ những trăn trở suy tư, lo nghĩ về việc sử dụng và phát huy những tiềm lực đó.

Câu 4: Câu này thí sinh nêu rõ quan điểm đồng tình hay không đồng tình, có lý giải tại sao, thuyết phục về việc sử dụng tiềm lực trong thực tiễn hiện nay .

Lời giải đề thi môn Ngữ Văn – Phần II

Câu 1:

Xác định vấn đề cần nghị luận

Sứ mệnh đánh thức tiềm lực đất nước của mỗi cá nhân trong cuộc sống hiện nay.

Nội dung

– Giải thích: sứ mệnh, tiềm lực là gì

+ Sứ mệnh là cách nói khác của nhiệm vụ quan trọng, thiêng liêng của mỗi con người chúng ta

+ Tiềm lực là những sức mạnh tiềm tàng ( nội lực)

+ Sứ mệnh đánh thức tiềm lực là nhiệm vụ quan trọng của mỗi con người trong vấn đề khơi dậy, phát huy những sức mạnh của dân tộc về môi trường tự nhiên của đất nước.

– Thí sinh trình bày quan điểm, suy nghĩ của bản thân về sứ mện đánh thức tiềm lực đất nước của mỗi cá nhân. Học sinh ó thể triển khai theo hướng sau:

+ Nhìn nhận về tiềm lực của đất nước, con người Việt Nam hiện nay

+ Ý nghĩa của việc đánh thức tiềm lực: phát huy, phát triển mọi mặt của đời sống như kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội để xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh hơn

+ Các phương diện để đánh thức tiềm lực:

Đối với môi trường tự nhiên: con người phải biết trân trọng, giữ gìn, biết khai thác và bảo vệ giá trị thiên nhiên như: rừng, biển, khoáng sản, đất đai,… để câu “ rừng vàng biển bạc” được lưu truyền muôn đời.

Đối với môi trường kinh tế-văn hóa: xây dựng và phát triển kinh tế – văn hóa ngày càng giàu đẹp. Giữ gìn và bồi dưỡng những nét đẹp văn hóa của dân tộc, hướng tới quan hệ quốc tế,…

Lời giải đề thi Ngữ Văn THPT 2018

Sáng 25-6 các thí sinh đã tham dự kỳ thi với môn thi Ngữ Văn đầu tiên. Năm nay đề thi Văn được đánh giá lf không quá khó, có nhiều thí sinh đã hoàn thành bài thi của mình sớm. Lời giải đề thi Ngữ Văn 2018 có ngay bên dưới bài viết này.

Lời giải đề thi môn Ngữ Văn – Phần 1: Đọc hiểu

Câu 1: Đoạn trích trong đề được viết theo thể tự do

Câu 2: Trong đoạn trích trên tác giả đã nhắc đến những yếu tố về tiềm lực tự nhiên của đất nước gồm có: đất đai, kháng sản, núi non, châu báu, thềm lực đị, bể ( biển), rừng, phù sa, sông.

Câu 3: Những hiệu quả của việc sử dụng câu hỏi tu từ trong đoạn trích trên:

+ Gợi ra suy nghĩ, nhận thức về thực trạng sử dụng tiềm lực tự nhiên của đất nước

+ Nhắc nhở con người chúng ta về việc sử dụng những tiềm lực của đất nước

+ Qua đó tác giả cũng thể hiện niềm tự hào trước những tiềm lực tự nhiên của đất nước. Đồng thời tác giả cũng bộc lỗ những trăn trở suy tư, lo nghĩ về việc sử dụng và phát huy những tiềm lực đó.

Câu 4: Câu này thí sinh nêu rõ quan điểm đồng tình hay không đồng tình, có lý giải tại sao, thuyết phục về việc sử dụng tiềm lực trong thực tiễn hiện nay .

Lời giải đề thi môn Ngữ Văn – Phần II

Câu 1:

Xác định vấn đề cần nghị luận

Sứ mệnh đánh thức tiềm lực đất nước của mỗi cá nhân trong cuộc sống hiện nay.

Nội dung

– Giải thích: sứ mệnh, tiềm lực là gì

+ Sứ mệnh là cách nói khác của nhiệm vụ quan trọng, thiêng liêng của mỗi con người chúng ta

+ Tiềm lực là những sức mạnh tiềm tàng ( nội lực)

+ Sứ mệnh đánh thức tiềm lực là nhiệm vụ quan trọng của mỗi con người trong vấn đề khơi dậy, phát huy những sức mạnh của dân tộc về môi trường tự nhiên của đất nước.

– Thí sinh trình bày quan điểm, suy nghĩ của bản thân về sứ mện đánh thức tiềm lực đất nước của mỗi cá nhân. Học sinh ó thể triển khai theo hướng sau:

+ Nhìn nhận về tiềm lực của đất nước, con người Việt Nam hiện nay

+ Ý nghĩa của việc đánh thức tiềm lực: phát huy, phát triển mọi mặt của đời sống như kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội để xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh hơn

+ Các phương diện để đánh thức tiềm lực:

Đối với môi trường tự nhiên: con người phải biết trân trọng, giữ gìn, biết khai thác và bảo vệ giá trị thiên nhiên như: rừng, biển, khoáng sản, đất đai,… để câu “ rừng vàng biển bạc” được lưu truyền muôn đời.

Đối với môi trường kinh tế-văn hóa: xây dựng và phát triển kinh tế – văn hóa ngày càng giàu đẹp. Giữ gìn và bồi dưỡng những nét đẹp văn hóa của dân tộc, hướng tới quan hệ quốc tế,…

>> Tiếp tục cập nhật đáp án chính thức

 

Bạn thích bài viết này ?

Để lại bình luận

Trở thành người bình luận đầu tiên!

avatar
  Theo dõi  
Nhận thông báo

Ôn thi trực tuyến

black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status