• Connect with us:

Khu Vực Miền Trung

Cao Đẳng Nghề Nghi Sơn Tuyển Sinh

Trường Cao đẳng nghề Nghi Sơn thông báo tuyển sinh mới nhất, kịp thời và chính xác nhất về chỉ tiêu tuyển sinh, ngành đào tạo, phương thức xét tuyển, thôn

Trường Cao Đẳng Nghề Hoa Sen

Trường Cao Đẳng Nghề Hoa Sen Tuyển Sinh Mới Nhất. Môi trường đào tạo chuyên nghiệp, sinh viên sẽ được học xen kẽ giữa lý thuyết và thực hành. sau khi ra tr

Trường Cao Đẳng Nghề Kinh Tế – Kỹ Thuật Số 1 Nghệ An Tuyển Sinh

Trường Cao đẳng nghề Kinh Tế - Kỹ Thuật Số 1 Nghệ An Tuyển Sinh bao gồm các thông tin như: Hình thức tuyển sinh, ngành nghề tuyển sinh, đối tượng và chỉ ti

Cao Đẳng Nghề Du Lịch–Thương Mại Nghệ An Tuyển Sinh

Trường Cao đẳng nghề Du lịch - Thương mại Nghệ An thông báo tuyển sinh mới nhất, kịp thời và chính xác nhất về chỉ tiêu tuyển sinh, ngành đào tạo, phương

Trường Cao Đẳng Nghề Công Nghệ Hà Tĩnh Tuyển Sinh

Tin tuyển sinh mới nhất của trường Cao Đẳng Nghề Công Nghệ Hà Tĩnh với nhiều ngành nghề, chỉ tiêu tuyển sinh. Trường tuyển sinh các hệ sau: Cao đẳng, Trung

Trường Cao Đẳng Nghề Du Lịch Huế Tuyển Sinh

Trường Cao đẳng nghề Du lịch Huế thông báo tuyển sinh mới nhất, kịp thời và chính xác nhất về chỉ tiêu tuyển sinh, ngành đào tạo, phương thức xét tuyển,

Trường Cao Đẳng Nghề Du Lịch Đà Nẵng Tuyển Sinh

Cao đẳng nghề Du lịch Đà Nãng đã chính thức thông báo tuyển sinh hệ Cao đẳng Trung cấp nghề bao gồm những thông tin về ngành đào tạo, phạm vi phương thức

Trường Cao Đẳng Nghề Việt – Úc Tuyển Sinh

Nội dung tuyển sinh Trường Cao đẳng nghề Việt Úc bao gồm các thông tin như: Đối tượng tuyển sinh, ngành nghề tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, phạm vi tuyển

Trường Cao Đẳng Nghề Việt Nam – Hàn Quốc Quảng Ngãi Tuyển Sinh

Trường cao đẳng nghề Việt Nam - Hàn Quốc Quảng Ngãi thông báo tuyển sinh mới nhất bao gồm các thông tin như: Chỉ tiêu tuyển sinh, ngành nghề tuyển sinh, đối t

Trường Cao Đẳng Nghề Tỉnh Quảng Nam Tuyển Sinh

Nội dung tuyển sinh tỉnh Quảng Nam có những gì thay đổi trong chỉ tiêu tuyển sinh, đối tượng tuyển sinh, ngành nghề tuyển sinh, khu vực tuyển sinh, thông tin liê

Trường Cao Đẳng Nghề Thanh Niên Dân Tộc Tây Nguyên Tuyển Sinh

Trường cao đẳng nghề thanh niên dân tộc Tây Nguyên với những đổi mới trong tuyển sinh năm học mới, những thay đổi về chỉ tiêu tuyển sinh, ngành nghề tuyể