Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam Tuyển Sinh 2020

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

hoc-vien-nong-nghiep-viet-nam

Trường: Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam

Mã trường: HVN

Địa chỉ: Trâu Quỳ, Gia Lâm, Hà Nội

Điện thoại: 84.024.62617586 – Fax: 84 024 62617586

Website: www.vnua.edu.vn

 
Căn cứ theo quy định về chỉ tiêu tuyển sinh Đại học, Cao đẳng chính quy, Học viện Nông Nghiệp Việt Nam thông báo tuyển sinh Đại học hệ chính quy. Thông tin chi tiết như sau:

I. Các ngành đào tạo Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam

Chương trình đào tạo bằng tiếng Anh:

 

Mã nhóm/

Tên nhóm

Tên ngành Tổ hợp xét tuyển Chỉ tiêu

 

 

 

 

HVN01 –

Chương trình quốc tế

Agri-business Management

(Quản trị kinh doanh nông nghiệp)

 

 

 

A00, D01

 

 

 

 

250

Agricultural Economics

(Kinh tế nông nghiệp)

Bio-technology

(Công nghệ sinh học)

Crop Science

(Khoa học cây trồng)

Financial Economics

(Kinh tế tài chính)

Chương trình đào tạo bằng tiếng việt:

 

Mã nhóm/

Tên nhóm

Tên ngành Tên chuyên ngành Tổ hợp xét tuyển Chỉ tiêu

HVN02 –

Trồng trọt và Bảo vệ thực vật

Bảo vệ thực vật – Bảo vệ thực vật

 

 

A00, A11,

B00, D01

 

 

190

Khoa học cây trồng

– Khoa học cây trồng

– Chọn giống cây trồng

– Khoa học cây dược liệu

Nông nghiệp

– Nông học

– Khuyến nông

HVN03 –

Chăn nuôi thú y

Chăn nuôi

– Dinh dưỡng và công nghệ thức ănchăn nuôi

– Khoa học vật nuôi

– Chăn nuôi

 

 

A00, A01, B00, D01

 

 

 

250

Chăn nuôi thú y – Chăn nuôi thú y

HVN04 –

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

 

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử – Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

 

 

A00, A01,

C01, D01

 

 

305

Kỹ thuật điện

– Hệ thống điện

– Điện công nghiệp

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa – Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

HVN05 –

Công nghệ kỹ thuật ô tô

Công nghệ kỹ thuật ô tô – Công nghệ kỹ thuật ô tô

 

 

A00, A01,

C01, D01

 

 

275

Kỹ thuật cơ khí

– Cơ khí nông nghiệp

– Cơ khí thực phẩm

– Cơ khí chế tạo máy

HVN06 –

Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan

Công nghệ rau hoa quả và cảnh quan

– Sản xuất và quản lý sản xuất rau hoa quả trong nhà có mái che

– Thiết kế và tạo dựng cảnh quan

– Marketing và thương mại

– Nông nghiệp đô thị

 

 

A00, A09, B00, C20

 

 

70

HVN07 –

Công nghệ

sinh học

Công nghệ sinh học – Công nghệ sinh học
– Công nghệ sinh học nấm ăn vànấm dược liệu

 

A00, A11, B00, D01

 

300

HVN08 –

Công nghệ thông tin và truyền thông số

Công nghệ thông tin – Công nghệ thông tin
– Công nghệ phần mềm
– Hệ thống thông tin
– An toàn thông tin

 

 

A00, A01, D01, K01

 

 

253

Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu

– Mạng máy tính

– Truyền thông

HVN09 –

Công nghệ bảo quản, chế biến và quản lý chất lượng an toàn thực phẩm

Công nghệ sau thu hoạch – Công nghệ sau thu hoạch

 

 

A00, A01, B00, D01

 

 

 

460

Công nghệ thực phẩm

– Công nghệ thực phẩm

– Quản lý chất lượng & an toàn thực phẩm

Công nghệ và kinh doanh thực phẩm – Công nghệ và kinh doanh thực phẩm

 

HVN10 –

Kế toán

– Tài chính

 

Kế toán

– Kế toán doanh nghiệp
– Kế toán kiểm toán
– Kế toán

 

A00, A09, C20, D01

 

506

Tài chính – Ngân hàng – Tài chính – Ngân hàng

HVN11 –

Khoa học đất – dinh dưỡng

cây trồng

Khoa học đất – Khoa học đất

 

A00, B00, D07,D08

 

50

Phân bón và dinh dưỡng cây trồng – Phân bón và dinh dưỡng cây trồng

 

 

 

HVN12 –

Kinh tế

và quản lý

Kinh tế – Kinh tế
– Kinh tế phát triển

 

 

 

A00, C20, D01, D10

 

 

 

540

Kinh tế đầu tư – Kinh tế đầu tư
– Kế hoạch và đầu tư
Kinh tế tài chính – Kinh tế tài chính
Quản lý và phát triển nguồn nhân lực – Quản lý và phát triển nguồn nhân lực
Quản lý kinh tế – Quản lý kinh tế

 

 

HVN13 –

Kinh tế nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Kinh tế nông nghiệp – Kinh tế nông nghiệp
– Kinh tế và quản lý tài nguyên môi trường

 

 

 

A00, B00, D01, D10

 

 

 

120

Phát triển nông thôn – Phát triển nông thôn
– Quản lý phát triển nông thôn
– Tổ chức sản xuất, dịch vụ PTNT và khuyến nông
– Công tác xã hội trong PTNT

HVN14 –

Luật

 

Luật

 

– Luật kinh tế

A00, C00, C20, D01

 

50

HVN15 –

Khoa học

môi trường

Khoa học môi trường – Khoa học môi trường A00, A06, B00, D01 50

HVN16 –

Công nghệ

hóa học và

môi trường

Công nghệ kỹ thuật hóa học

– Hóa học các hợp chất thiên nhiên

– Hóa môi trường

 

 

A00, A06, B00, D01

 

 

100

Công nghệ kỹ thuật môi trường – Công nghệ kỹ thuật môi trường

HVN17 –

Ngôn ngữ Anh

Ngôn ngữ Anh – Ngôn ngữ Anh D01, D07, D14, D15 77

HVN18 –

Nông nghiệp công nghệ cao

Nông nghiệp công nghệ cao – Nông nghiệp công nghệ cao

 

A00, A11, B00, B04

 

85

 

HVN19 –

Quản lý đất đai và bất động sản

Quản lý đất đai – Quản lý đất đai
– Công nghệ địa chính

 

 

A00, A01, B00, D01

 

 

240

Quản lý tài nguyên và môi trường – Quản lý tài nguyên và môi trường
Quản lý bất động sản – Quản lý bất động sản

 

HVN20 –

Quản trị

kinh doanh

và du lịch

Quản trị kinh doanh – Quản trị kinh doanh
– Quản trị marketing
– Quản trị tài chính

 

 

A00, A09, C20, D01

 

 

374

Thương mại điện tử – Thương mại điện tử
Quản lý và phát triển du lịch – Quản lý và phát triển du lịch
HVN21 – Logistic & quản lý chuỗi cung ứng Logistic & quản lý chuỗi cung ứng – Logistic & quản lý chuỗi cung ứng

 

A00, A09, C20, D01

 

50

HVN22 –

Sư phạm

Công nghệ

 

Sư phạm Kỹ thuật nông nghiệp – Sư phạm KTNN hướng giảng dạy
– Sư phạm KTNN và khuyến nông

 

A00, A01, B00, D01

 

 

120

Sư phạm Công nghệ – Sư phạm Công nghệ

HVN23 –

Thú y

 

Thú y – Thú y

A00,A01,

B00, D01

700

HVN24 –

Thủy sản

Bệnh học Thủy sản – Bệnh học Thủy sản

 

A00, A11, B00, D01

 

110

Nuôi trồng thủy sản – Nuôi trồng thủy sản

HVN25 –

Xã hội học

Xã hội học – Xã hội học

 

A00, C00, C20, D01

 

60

Tổng 5.585

II. Phương thức tuyển sinh Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam

PHƯƠNG THỨC 1: Xét tuyển thẳng

PHƯƠNG THỨC 2: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập bậc THPT (Xét học bạ)

PHƯƠNG THỨC 3: Xét tuyển dựa trên kết quả thi THPT quốc gia năm 2020 (theo quy định, lịch trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo và theo Đề án của Học viện)

2. Khu vực tuyển sinh: Cả nước

3. Học phí: Theo quy định của Giám đốc học viện.

Thời gian xét tuyển theo phương thức 1 và 2

TT Thời gian Đợt 1 Đợt 2
1 Nhận hồ sơ xét tuyển 02/3 – 25/4/2020 4/5 – 25/5/2020
2 Thông báo kết quả xét tuyển 29/4/2020 29/5/2020
3 Thí sinh trúng tuyển xác nhận NH 08-10/5/2020 05-07/6/2020

THÔNG TIN VỀ LỆ PHÍ, HỌC PHÍ

Lệ phí xét tuyển: 30.000đ/nguyện vọng

 Học phí năm 2019 – 2020 với sinh viên chính quy.

Nhóm ngành

Mức học phí hiện tại

(triệu đồng/năm)

Nhóm ngành nông, lâm, thủy sản 10,54
Nhóm ngành KHXH và quản lý (Kinh tế, Quản lý đất đai, Kế toán, QTKD, Xã hội học, Ngôn ngữ Anh, …) 11,70
Kỹ thuật và Công nghệ (CNSH, CNSTH, CNTT, Cơ điện, Môi trường…) 13,90
Ngành CNTP 14,40
Thú y 17,25

Ghi chú: Học phí các năm tới sẽ theo lộ trình và quy định của Nhà nước (theo Nghị định 86).

4. Thông tin cơ bản

– Điều kiện, thời gian, hồ sơ và địa điểm đăng ký xét tuyển: Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

– Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: thông báo sau khi có kết quả kỳ thi THPT Quốc gia

– Các điều kiện phụ khi xét tuyển:

+ Nếu các thí sinh có điểm số bằng nhau thì ưu tiên thí sinh có điểm môn Toán cao hơn (riêng ngành Xã hội học có khối C00 thì xét điểm môn Ngữ văn thay môn Toán)

+ Nếu tiêu chí phụ đầu tiên đã sử dụng vẫn quá chỉ tiêu thì sẽ ưu tiên thí sinh có nguyện vọng cao hơn (nguyện vọng 1 ưu tiên cao nhất)

– Các chương trình tiên tiến: Căn cứ theo điểm trúng tuyển và các tổ hợp môn xét tuyển vào các ngành, Học viện sẽ xét tuyển trong số các sinh viên mới nhập học để đào tạo theo chương trình tiên tiến và chương trình chất lượng cao như sau: Lớp khoa học cây trồng: 60 sinh viên, lớp quản trị kinh doanh nông nghiệp: 60 sinh viên, lớp công nghệ sinh học chất lượng cao: 60 sinh viên, lớp kinh tế nông nghiệp chất lượng cao: 50 sinh viên. lớp Kinh tế chất lượng cao: 50 sinh viên.

* Sau 1 năm học tập, các sinh viên học theo chương trình tiên tiến hoặc chất lượng cao nếu không đạt yêu cầu về năng lực tiếng Anh thì sẽ được chuyển về ngành học khi mới nhập trường.

Điều kiện về tuyển thẳng và các ưu tiên: theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo.

 
Mọi thông tin chi tiết về tuyển sinh liên hệ
Điện thoại: 04 62617 520
Email: tuvantuyensinh@vnua.edu.vn
Website: tuyensinh.vnua.edu.vn

Trong thời gian xét tuyển, Diễn Đàn Giáo Dục Việt Nam sẽ thường xuyên, liên tục cập nhật mọi thông tin liên quan về tuyển sinh và tư vấn tuyển sinh trực tuyến tại trang chủ và trang Facebook tuyển sinh chính thức

KA

Điểm Chuẩn Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam Chính Xác Nhất
Nguyện Vọng 2 Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam Năm 2019
Thủ Tục Hồ Sơ, Học Phí Học Viện Nông Nghiệp Việt Nam
Bạn thích bài viết này ?

Để lại bình luận

Trở thành người bình luận đầu tiên!

avatar
  Theo dõi  
Nhận thông báo

Ôn thi trực tuyến

black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status