Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền Tuyển Sinh 2018

 THÔNG BÁO TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền Tuyển Sinh

Trường: Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền

Mã trường: HBT

Địa chỉ: 36 đường Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04 37 546 963

Website: http://ajc.edu.vn/

 

Căn cứ theo đề án tuyển sinh Đại học chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Học viện Báo Chí và Tuyên Truyền thông báo tuyển sinh Đại học hệ chính quy. Chi tiết thông tin như sau:

I. Ngành tuyển sinh Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền

TT Ngành học Mã ngành Mã chuyên ngành Chỉ tiêu

Tổ hợp bài thi/

môn thi xét tuyển

 

 

 

 

 

1

Báo chí, chuyên ngành Báo in   602 50

 

– Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Toán (M14)

– Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Tiếng Anh (M15)

– Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Khoa học tự nhiên (M16)

– Ngữ văn, Năng khiếu báo chí, Lịch sử (M17)

Báo chí, chuyên ngành Báo phát thanh   604 50
Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình   605 50
Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử   607 50
Báo chí, chuyên ngành Báo truyền hình chất lượng cao   608 40
Báo chí, chuyên ngành Báo mạng điện tử chất lượng cao   609 40
2 Báo chí, chuyên ngành Ảnh báo chí   603 40

– Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Toán (M18)

– Ngữ văn, Năng khiếu  Ảnh báo chí,  Tiếng Anh (M19)

– Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Khoa học tự nhiên (M20)

– Ngữ văn, Năng khiếu Ảnh báo chí, Lịch sử (M21)

3 Báo chí, chuyên ngành Quay phim truyền hình   606 40

– Ngữ văn, Năng khiếu quay phim truyền hình, Toán (M22)

– Ngữ văn, Năng khiếu quay phim truyền hình,  Tiếng Anh (M23)

– Ngữ văn, Năng khiếu quay phim truyền hình, Khoa học tự nhiên (M24)

– Ngữ văn, Năng khiếu quay phim truyền hình, Lịch sử (M25)

4 Truyền thông đại chúng 7320105   50

 

 

 

 

Nhóm 2:

– Ngữ văn, Toán, Khoa học xã hội (C15)

– Ngữ văn, Toán, Khoa học tự nhiên (A16)

– Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh (D01)

5 Truyền thông đa phương tiện 7320104   50
6 Triết học 7229001   40
7 Chủ nghĩa xã hội khoa học 729008   40
8 Kinh tế chính trị 7310102   40
9 Kinh tế, chuyên ngành Quản lý kinh tế   527 50
10 Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý (chất lượng cao)   528 40
11 Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế và Quản lý   529 50
12 Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước 7310202   50
13 Chính trị học, chuyên ngành Quản lý hoạt động tư tưởng – văn hóa   530 100
14 Chính trị học, chuyên ngành Chính trị phát triển   531 50
15 Chính trị học, chuyên ngành Quản lý xã hội   532 50
16 Chính trị học, chuyên ngành Tư tưởng Hồ Chí Minh   533 40
17 Chính trị học, chuyên ngành Văn hóa phát triển   535 50
18 Chính trị học, chuyên ngành Chính sách công   536 40
19 Chính trị học, chuyên ngành Truyền thông chính sách   538 50
20 Xuất bản 7320401   100
21 Xã hội học 7310301   50
22 Công tác xã hội 7760101   50
23 Quản lý công 7340403   50
24 Quản lý nhà nước 7310205   50
25 Lịch sử, chuyên ngành Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 7229010   40

Nhóm 3:

– Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý (C00)

– Ngữ văn, Lịch sử, Toán (C03)

– Ngữ văn, Lịch sử, Tiếng Anh (D14)

– Ngữ văn, Lịch sử, Giáo dục công dân (C19)

26 Truyền thông quốc tế 7320107   50

 

 

Nhóm 4:

– TIẾNG ANH, Ngữ văn, Toán (D01)

– TIẾNG ANH, Ngữ văn, Khoa học tự nhiên (D72)

– TIẾNG ANH, Ngữ văn, Khoa học xã hội (D78)

27 Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Thông tin đối ngoại   610 50
28 Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ chính trị và truyền thông quốc tế      
29 Quan hệ quốc tế, chuyên ngành Quan hệ quốc tế và Truyền thông toàn cầu (chất lượng cao)      
30 Quan hệ công chúng, chuyên ngành Quan hệ công chúng chuyên nghiệp      
31 Quan hệ công chúng, chuyên ngành Truyền thông marketing (chất lượng cao)      
32 Quảng cáo      
33 Ngôn ngữ Anh      

II. Thông tin tuyển sinh Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền

1. Đối tượng tuyển sinh

Thí sinh đã tốt nghiệp THPT, có đủ sức khỏe theo học theo quy định. Thí sinh là người nước ngoài sẽ được tuyển sinh theo quy định riêng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

2. Khu vực tuyển sinh Cả nước

3. Phương thức tuyển sinh

Học viện Báo Chí và Tuyên Truyền xét tuyển theo 4 nhóm ngành:

– Nhóm ngành Báo chí

– Nhóm ngành Triết học, Kinh tế, Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, Chính trị học, Xuất bản, Xã hội học, Công tác xã hội

– Nhóm ngành Lịch sử

– Nhóm ngành Quan hệ quốc tế, Quan hệ công chúng, Quảng cáo, Ngôn ngữ Anh

Đối với các nhóm ngành, Học viện quy định môn bắt buộc và môn tự chọn để xét tuyển dựa vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia. Riêng với nhóm ngành Báo chí sẽ tổ chức thi môn Năng khiếu báo chí.

– Học viện có sử dụng kết quả miễn thi THPT Quốc gia bài thi môn Tiếng Anh

4. Điều kiện nhận ĐKXT

– Thí sinh có kết quả xếp loại học lực từng năm học THPT và điểm Trung bình mỗi năm đạt từ 6,0 trở lên.

– Hạnh kiểm 3 năm THPT đạt loại Khá trở lên

Các chính sách xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

5. Lệ phí xét tuyển

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo

– Lệ phí thi tuyển ngành Báo chí: 300.000 đ/hồ sơ

Thí sinh đăng ký 2 nguyện vọng ngành báo chí hoặc 3 nguyện vọng ngành báo chí: 500.000 đ/hồ sơ

6. Học phí dự kiến

214.500 đ/tín chỉ với chương trình giáo dục đại trà, 695.500 đ/tín chỉ ~ 732.300 đ/tín chỉ với các chương trình chất lượng cao.

Thông tin tuyển sinh chi tiết liên hệ

Phòng Đào tạo – Học viện Báo Chí và Tuyên Truyền

Điện thoại: 04 37 546 963

Email: website@ạc.edu.vn – website.ajc@gmail.com

Trong thời gian xét tuyển, Diễn Đàn Giáo Dục Việt Nam sẽ thường xuyên, liên tục cập nhật mọi thông tin liên quan về tuyển sinh và tư vấn tuyển sinh trực tuyến tại trang chủ và trang Facebook tuyển sinh chính thức

KA

Điểm Chuẩn Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền Chính Xác Nhất
Nguyện Vọng 2 Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền Năm 2019
Thủ Tục Hồ Sơ, Học Phí Học Viện Báo Chí Và Tuyên Truyền
Bạn thích bài viết này ?

Để lại bình luận

Trở thành người bình luận đầu tiên!

avatar
  Theo dõi  
Nhận thông báo

Ôn thi trực tuyến

black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status