Học từ vựng tiếng Anh qua hình ảnh chủ đề The Kitchen

Học từ vựng tiếng Anh qua hình ảnh chủ đề the kitchen là một trong những nhóm từ tựng phổ biến và được ứng dụng tương đối nhiều trong giao tiếp hàng ngày. Những từ vựng về chủ đề nhà bếp sau đây cùng những hình ảnh sẽ giúp các bạn có được những nhóm từ mới tiếng Anh cho quá trình học tiếng Anh của mình.

Học từ vựng tiếng Anh qua hình ảnh chủ đề The Kitchen

Những từ vựng tiếng Anh kèm hình ảnh này sẽ giúp các bạn nắm được tốt hơn những nhóm từ vựng cũng như giúp các bạn có thể dễ dàng ghi nhớ.

Học từ vựng tiếng Anh qua hình ảnh chủ đề The Kitchen 1

dishwasher /ˈdɪʃˌwɒʃ.əʳ/: máy rửa bát

dish drainer /dɪʃ ˈdreɪn.əʳ/: rá đựng bát

steamer /ˈstiː.məʳ/: rá để hấp

Học từ vựng tiếng Anh qua hình ảnh chủ đề The Kitchen 2

can opener /kæn ˈəʊ.pən.əʳ/: cái mở đồ hộp

frying pan /fraɪ.ɪŋ pæn/: chảo rán

bottle opener /ˈbɒt.ļ ˈəʊ.pən.əʳ/: cái mở nắp chai

Học từ vựng tiếng Anh qua hình ảnh chủ đề The Kitchen 3

colander /ˈkʌl.ɪn.dəʳ/: cái chao

saucepan /ˈsɔː.spæn/: cái xoong

lid /lɪd/: nắp, vung

Học từ vựng tiếng Anh qua hình ảnh chủ đề The Kitchen 4

dishwashing liquid /ˈdɪʃwɒʃɪŋ ˌlɪkwɪd/: nước rửa bát

scouring pad /skaʊəʳɪŋ pæd/: miếng cọ rửa

blender /ˈblen.dəʳ/: máy xay sinh tố

Học từ vựng tiếng Anh qua hình ảnh chủ đề The Kitchen 5

pot /pɒt/: hũ, vại, nồi to dài

casserole dish /ˈkæs.ər.əʊl dɪʃ/: nồi hầm

canister /ˈkæn.ɪ.stəʳ/: hộp nhỏ

Học từ vựng tiếng Anh qua hình ảnh chủ đề The Kitchen 6

toaster /ˈtəʊ.stəʳ/: lò nướng bánh

roasting pan /ˈrəʊ.stɪŋ pæn/: chảo nướng (dùng nướng thức ăn trong lò)

dishtowel /dɪʃ taʊəl/: khăn lau bát đĩa

Học từ vựng tiếng Anh qua hình ảnh chủ đề The Kitchen 7

refrigerator /rɪˈfrɪdʒ.ər.eɪ.təʳ/: tủ lạnh

READ  Đề cương ôn tập Hóa 9 học kì 2 đầy đủ nhất

freezer /ˈfriː.zəʳ/: ngăn lạnh

ice tray /aɪs treɪ/: khay đá

Những từ vựng tiếng Anh chủ đề The Kitchen trên hi vọng sẽ giúp các bạn có được những nhóm từ vựng tiếng Anh cần thiết nhất cho quá trình học tiếng Anh của mình. Những chủ đề tiếp theo sẽ được chúng tôi cập nhật liên tục giúp các bạn có thêm nhiều chủ đề học tập hơn. Hãy chú ý theo dõi để có nhiều chủ đề học tiếng Anh nhé!

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tức