• Connect with us:

Điểm Chuẩn Đại Học Quảng Bình 2018 Chính Thức

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH xét tuyển hệ đại học chính quy đã chính thức được công bố. Thông tin chi tiết điểm chuẩn các ngành đào tạo của trường bên dưới

Điểm Chuẩn Đại Học Vinh 2018 Chính Thức

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC VINH xét tuyển hệ đại học chính quy đã chính thức được công bố. Thông tin chi tiêt điểm chuẩn các ngành ngay bên dưới. Mời bạn đọc vào xem

Điểm chuẩn Đại Học Việt Bắc 2018 Chính Thức

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC VIỆT BẮC xét tuyển hệ đại học chính quy đã công bố điểm chính thức và trường. Thông tin chi tiết điểm chuẩn các ngành ngay bên dưới

Điểm Chuẩn Đại Học Nông Lâm - Đại Học Huế 2018 Chính Thức

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC NÔNG LÂM ĐẠI HỌC HUẾ xét hệ đại học chính quy đã chính thức được công bố. Thông tin chi tiết điểm chuẩn các ngành của trường bên dưới

Điểm Chuẩn Đại Học Kinh Tế - Đại Học Huế 2018 Chính Thức

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC KINH TẾ ĐẠI HỌC HUẾ xét tuyển hệ đại học chính quy chính thức được công bố. Mời bạn đọc vào xem chi tiết điểm chuẩn các ngành

Điểm Chuẩn Khoa Du Lịch - Đại Học Huế 2018 Chính Thức

ĐIỂM CHUẨN KHOA DU LỊCH ĐẠI HỌC HUẾ xét tuyển hệ đại học chính quy đã được chính thức công bố.Thông tin cho tiết điểm chuẩn các ngành đào tạo ngay bên dưới

Điểm Chuẩn Đại Học Hà Tĩnh 2018 Chính Thức

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC HÀ TĨNH xét tuyển hệ đại học chính quy đã chính thức được công bố. Điểm chuẩn các ngành cao đẳng cũng được trường công bố bố đồng thời.

Điểm Chuẩn Đại Học Y Khoa Vinh 2018 Chính Thức

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC Y KHOA VINH xét tuyển hệ đại học chính quy và hệ cao đẳng đã được chính thức công bố. Thông tin chi tiết điểm chuẩn các ngành ngay bên dưới

Điểm Chuẩn Đại Học Dân Lập Hải Phòng 2018 Chính Thức

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC DÂN LẬP HẢI PHÒNG xét tuyển hệ đại học chính quy đã chính thức được công bố. Thông tin chi tiết điểm chuẩn các ngành của trường ngay bên dưới

Điểm Chuẩn Đại Học Công Nghệ Đông Á 2018 Chính Thức

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ ĐÔNG Á xét tuyển hệ đại học chính quy đã được chính thức công bố. Thông tin chi tiết điểm chuẩn 10 ngành của trường ngay bên dưới

Điểm Chuẩn Đại Học Y Dược Thái Bình 2018 Chính Thức

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÁI BÌNH xét tuyển hệ đại học chính quy đã chính thức được công bố. Theo đó ngành Y khoa và Dược học là 2 ngành lấy điểm cao hẳn

Điểm Chuẩn Đại học Tây Bắc 2018 Chính Thức

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC TÂY BẮC xét tuyển hệ Đại học chính quy chính thức được công bố. Điểm chuẩn các ngành ngay bên dưới. Mời bạn đọc vào xem chi tiết

Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 2018 Chính Thức

Điểm Chuẩn Đại Học Sư Phạm Hà Nội 2 xét tuyển hệ Đại học chính quy đã được công bố chính thức. Dưới đây là điểm trúng tuyển dựa theo 2 cách xét tuyển

Điểm Chuẩn Đại Học Sao Đỏ 2018 Chính Thức

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC SAO ĐỎ xét tuyển hệ đại học chính quy đã được công bố chính thức. Điểm chuẩn xét tuyển học bạ cho tất cả các ngành đều lấy 18 điểm.

Điểm Chuẩn Đại Học Nông Lâm Bắc Giang 2018 Chính Thức

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC NÔNG LÂM BẮC GIANG xét tuyển hệ đại học chính quy đã chính thức được công bố. Thông tin chi tiết điểm chuẩn các ngành của trường ngay bên dưới