• Connect with us:

Điểm Chuẩn Đại Học Công nghiệp Vinh 2018 Chính Thức

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP VINH xét tuyển hệ đại học chính quy theo kết quả thi THPT quốc gia và học bạ THPT đã chính thức công bố. Mời bạn đọc xem chi tiết

Điểm Chuẩn Đại học Thái Bình Dương 2018 Chính Thức

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC THÁI BÌNH DƯƠNG xét tuyển hệ đại học chính quy chính thức công bố theo kết quả thi THPT quốc gia, kết quả học bạ. Mời bạn đọc vào xem chi tiết

Điểm Chuẩn Đại Học Quang Trung 2018 Chính Thức

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC QUANG TRUNG xét tuyển hệ đại học chính quy đã được chính thức công bố. Thông tin chi tiết điểm chuẩn các ngành của trường bên dưới 

Điểm Chuẩn Đại Học Phan Thiết 2018 Chính Thức

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC PHAN THIẾT xét tuyển hệ đại học chính quy đã chính thức công bố. Thông tin chi tiết điểm chuẩn các ngành ngay bên dưới. Mời bạn đọc vào xem

Điểm Chuẩn Đại học Phan Châu Trinh 2018 Chính Thức

ĐIỂM CHUẨN xét tuyển hệ đại học chính quy đã chính thức công bố. Thông tin chi tiết điểm chuẩn các ngành của trường Phan Châu Trinh ngay bên dưới

Điểm Chuẩn Đại Học Yersin Đà Lạt 2018 Chính Thức

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC YERSIN hệ đại học chính quy đã được công bố chính thức. Thông tin chi tiết điểm chuẩn các ngành của trường Yersin Đà Lạt ngay bên dưới

Điểm Chuẩn Đại Học Đông Á 2018 Chính Thức

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC ĐÔNG Á xét tuyển hệ đại học chính quy đã được công bố chính thức. Thông tin chi tiết điểm chuẩn các ngành ngay bên dưới

Điểm Chuẩn Đại Học Dân Lập Duy Tân 2018 Chính Thức

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC DÂN LẬP DUY TÂN xét tuyển hệ đại học chính quy đã được công bố chính thức. Theo đó ngành Răng - Hàm - Mặt và Y đa khoa lấy điểm cao nhất

Điểm Chuẩn Đại Học Hồng Đức 2018 Chính Thức

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC HỒNG ĐỨC xét tuyển hệ đại học, cao đẳng chính quy đã được công bố chính thức. Điểm chuẩn các ngành của các hệ đào tạo trường Hồng Đức bên dưới

Điểm Chuẩn Đại Học Xây Dựng Miền Trung 2018 Chính Thức

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC XÂY DỰNG MIỀN TRUNG xét tuyển hệ đại học chính quy đã chính thức được công bố. Thông tin chi tiết điểm chuẩn các ngành của trường ngay bên dưới

Điểm Chuẩn Đại Học Thể Dục Thể Thao Đà Nẵng 2018 Chính Thức

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC THỂ DỤC THỂ THAO ĐÀ NẴNG hệ đại học chính quy đã được công bố chính thức. Điểm chuẩn các ngành của trường cụ thể như sau

Điểm Chuẩn Đại Học Tây Nguyên 2018 Chính Thức

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC TÂY NGUYÊN xét tuyển hệ đại học chính quy đã chính thức công bố. Thông tin chi tiết điểm chuẩn các ngành ngay bên dưới

Điểm Chuẩn Đại Học Tài Chính Kế Toán 2018 Chính Thức

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH KẾ TOÁN xét tuyển hệ đại học chính quy đã chính thức công bố điểm chuẩn. Thông tin chi tiết điểm chuẩn các ngành bên dưới

Điểm Chuẩn Đại Học Quy Nhơn 2018 Chính Thức

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC QUY NHƠN xét tuyển hệ đại học chính quy đã được chính thức công bố. Thông tin chi tiết điểm chuẩn các ngành của trường bên dưới

Điểm Chuẩn Đại Học Quảng Nam 2018 Chính Thức

ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC QUẢNG NAM xét tuyển hệ đại học chính quy và hệ cao đẳng đã được chính thức công bố. thông tinh chi tiết điểm chuẩn các ngành ngay bên dưới