• Connect with us:

Đại học

Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân Tuyển Sinh 2020

Học Viện Cảnh Sát Nhân Dân là cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học hàng đầu của ngành Công an hiện nay. Là trường tổ chức đào tạo hệ sau đại học đầu

Trường Sĩ Quan Phòng Hóa Tuyển Sinh 2020

Trường Sĩ Quan Phòng Hóa - Nghiên cứu khoa học, xử lý các sự cố về môi trường để trả lại màu xanh cho đất, trả lại một bầu không khí trong lành và cuộ

Trưỡng Sĩ Quan Đặc Công Tuyển Sinh 2020

Trường Sĩ Quan Đặc Công là cái nôi đào tạo nên lớp lớp cán bộ, sĩ quan, hạ sĩ quan và nhân viên chuyên môn kỹ thuật cho binh chủng đặc công nổi tiếng vang

Trường Sĩ Quan Tăng - Thiết Giáp Tuyển Sinh 2020

Trường Sĩ Quan Tăng - Thiết Giáp là một trường tiêu biểu của ngành Quân đội với đội ngũ giảng viên có trình độ Đại học chất lượng cao với 100% giảng

Trường Sĩ Quan Pháo Binh Tuyển Sinh 2020

Trường Sĩ quan Pháo Binh, một trường có truyền thống lớn trong đào tạo những chuyên viên, cán bộ Quốc phòng phục vụ trong Quân đội. Bài viết này sẽ cập n

Trường Sĩ Quan Lục Quân 2 Tuyển Sinh 2020

Trường Sĩ Quan Lục Quân 2 là trường đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; trở thành một

Trường Sĩ Quan Lục Quân 1 Tuyển Sinh 2020

Trường Sĩ Quan Lục Quân 1 hay gọi là trường Đại học Trần Quốc Tuấn có truyền thống đào tạo cán bộ ngành Quân đội, chất lượng đào tạo càng ngày càng

Đại Học Văn Hóa Nghệ Thuật Quân Đội Tuyển Sinh 2018

Đại Học Văn Hóa Nghệ Thuật Quân Đội chuyên đào tạo các văn nghệ sĩ biểu diễn, nhạc sĩ sáng tác, biên đạo múa chuyên nghiệp, cán bộ quản lý văn hoá, nh

Đại Học Chính Trị Tuyển Sinh 2018

Trường Đại học Chính trị hay gọi là trường Sĩ quan Chính trị thông báo tuyển sinh đào tạo Đại học mới nhất. Mọi thông tin liên quan vui lòng truy cập tại

Học Viện Hải Quân Tuyển Sinh 2018

Học viện Hải quân - nơi đào tạo đội ngũ cán bộ, sĩ quan có trình độ đại học và sau đại học, đáp ứng yêu cầu nguồn nhân lực cho Quân chủng Hải quân

Học Viện Phòng Không - Không Quân Tuyển Sinh 2018

Là một trong những trường Đại học lớn trong ngành Quân Đội. Năm nay Học viện Phòng Không Không Quân thông báo tuyển sinh Đại học hệ chính quy. Phụ huynh và