Đại Học Kinh Tế Công Nghiệp Long An Tuyển Sinh 2019

THÔNG BÁO TUYỂN SINH

ĐẠI HỌC CHÍNH QUY

dai-hoc-kinh-te-cong-nghiep-long-an

Trường: Đại Học Kinh Tế Công Nghiệp Long An

Mã trường: DLA

Địa chỉ: Số 938 Quốc lộ 1A, Phường Khánh Hậu, TP Tân An, Long An

Điện thoại: 02723.512826 (123) – 02723.513668

Website: daihoclongan.edu.vn

Trường Đại Học Kinh Tế Công Nghiệp Long An thông báo tuyển sinh Đại học hệ chính quy theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo như sau:

I. Chỉ Tiêu Tuyển Sinh Đại Học Kinh Tế Công Nghiệp Long An 

Ngành học/Trình độ đào tạo

(đại học)

Nhóm ngành

Ngành

Tổ hợp môn xét tuyển

 

Kế toán

 

 

 

 

 

III

 

7340301

1. Toán, Vật lí, Hóa học 
2. Toán, Địa lí, Giáo dục công dân 
3. Ngữ văn, Toán, Hóa học 
4. Toán, Địa lí, Tiếng Anh

 

Quản trị Kinh doanh

 

7340101

1. Toán, Vật lí, Tiếng Anh 
2. Toán, Sinh học, Ngữ văn 
3. Ngữ văn, Sinh học, Tiếng Anh 
4. Ngữ văn, Địa lí, Giáo dục công dân

 

Tài chính – Ngân hàng

 

7340201

1. Toán, Hóa học, Sinh học 
2. Toán, Hóa học, Tiếng Anh 
3. Toán, Lịch sử, Giáo dục công dân 
4. Ngữ văn, Hóa học, Sinh học

 

Luật Kinh tế

 

7380107

1. Ngữ văn, Lịch sử, Địa lí 
2. Toán, Vật lí, Hóa học 
3. Ngữ văn, Toán, Địa lí 
4. Ngữ văn, Vật lí, Hóa học

 

Khoa học máy tính

 

 

 

 

V

 

7480101

1. Toán, Vật lí, Hóa học 
2. Ngữ văn, Toán, Giáo dục công dân 
3. Toán, Sinh học, Tiếng Anh 
4. Ngữ văn, Toán, Vật lí

 

Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng

 

7510103

1. Toán, Vật lí, Hóa học 
2. Toán, Vật lí, Sinh học 
3. Toán, Giáo dục công dân, Tiếng Anh 
4. Toán, Vật lí, Giáo dục công dân

 

Kiến Trúc

 

7580101

1. Toán, Vật lí, Vẽ Mỹ thuật 
2. Toán, Ngữ văn, Vẽ Mỹ thuật 
3. Toán, Anh Văn, Vẽ mỹ thuật 
4. Toán, Hóa Học, Vẽ mỹ thuật

 

Ngôn ngữ Anh

 

 

 

VII

 

7220201

1. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 
2. Ngữ văn, Hóa học, Tiếng Anh 
3. Ngữ văn, GD công dân, Tiếng Anh 
4. Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

 

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

 

7810103

1. Ngữ văn, Toán, Tiếng Anh 
2. Toán, GD công dân, Tiếng Anh 
3. Ngữ văn, GD công dân, Tiếng Anh 
4. Ngữ văn, Địa lí, Tiếng Anh

II. Thông Tin Tuyển Sinh Chung Đại Học Kinh Tế Công Nghiệp Long An 

1. Đối Tượng Tuyển Sinh

+ Thí sinh tốt nghiệp THPT

+ Có đủ sức khỏe tham gia học tập

+ Không trong thời gian chịu trách nhiệm hình sự

2. Phương Thức Tuyển Sinh

Năm nay, Trường có hai phương thức tuyển sinh sau:

Phương Thức 1:

Xét tuyển căn cứ vào kết quả kỳ thi THPT Quốc gia

– Điều kiện để được xét tuyển

+ Tham dự kỳ thi THPT Quốc gia năm nay và được xét công nhận tốt nghiệp THPT

+ Đạt điểm đảm bảo chất lượng giáo dục đào tạo đầu vào theo quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo

Riêng Đối với Môn năng khiếu Vẽ Mỹ thuật (Ngành Kiến trúc), Trường sẽ tổ chức xét môn năng khiếu của thí sinh dựa trên kết quả của các trường có tổ chức thi năng khiếu.

Đối với những thí sinh có hộ khẩu thường trú từ 3 năm trở lên, học 3 năm liên tục và tốt nghiệp THPT tại các tỉnh thuộc khu vực Tây Bắc, Tây Nguyên và Tây nam Bộ, được xét  tuyển  Đại học thấp hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào 1,0 điểm (theo thang điểm 10) và phải học bổ sung kiến thức theo quy định.

Phương Thức 2. Xét tuyển Đại học theo kết quả học tập bậc THPT 

Trường tổ chức xét tuyển với 2 hình thức:

Hình thức 1: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập (tổ hợp 3 môn) xét tuyển của trung bình cả năm học lớp 12 ở bậc THPT.

Hình thức 2: Xét tuyển dựa vào kết quả học tập (tổ hợp 3 môn) xét tuyển của 5 học kỳ ở bậc THPT.

– Điều kiện để được xét tuyển:

Hình thức 1: Xét tuyển dựa vào điểm trung bình từng môn học (tổ hợp 3 môn văn hóa) của cả năm lớp 12 ở bậc THPT

– Tiêu chí 1: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

– Tiêu chí 2: Tổng điểm trung bình từng môn học cả năm lớp 12 của tổ hợp 3 môn xét tuyển đạt từ 18 điểm trở lên.

Chính sách đặc thù:

Riêng thí sinh có hộ khẩu tại tỉnh Long An, học và tốt nghiệp THPT tại tỉnh Long An đăng ký xét tuyển vào trường Đại học Kinh tế công nghiệp Long An thì được giảm 1,5 điểm. Do đó Tổng điểm trung bình từng môn học cả năm lớp 12 của tổ hợp 3 môn xét tuyển đạt từ 16,5 điểm trở lên và phải học bổ sung kiến thức theo quy định.

Hình thức 2: xét tuyển dựa vào điểm trung bình từng môn học (tổ hợp 3 môn văn hóa) của 5 học kỳ THPT

– Tiêu chí 1: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

– Tiêu chí 2: tổng điểm trung bình theo tổ hợp 3 môn của 5 học kỳ THPT gồm: học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 10; học kỳ 1, học kỳ 2 lớp 11; 1 học kỳ lớp 12 (nhân hệ số 2) đạt từ 108 điểm trở lên.

Chính sách đặc thù:

Riêng thí sinh có hộ khẩu tại tỉnh Long An, học và tốt nghiệp THPT tại tỉnh Long An đăng ký xét tuyển vào trường DLA thì được giảm 9 điểm. Do đó tổng điểm trung bình theo tổ hợp 3 môn của 5 học kỳ THPT đạt từ 99 điểm trở lên và phải học bổ sung kiến thức theo quy định.

Đối với chuyên ngành Kiến trúc công trình và Kiến trúc nội thất và quy hoạch. Điều kiện xét tuyển như sau:

Hình thức 1: Xét tuyển dựa vào điểm trung bình từng môn học (tổ hợp 2 môn văn hóa và 1 môn năng khiếu) của cả năm lớp 12 ở bậc THPT.

– Tiêu chí 1: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

– Tiêu chí 2: Thi Môn năng Khiếu (Vẽ mỹ thuật) ở trường có tổ chức thi năng khiếu.

– Tiêu chí 3: Tổng điểm trung bình theo tổ hợp môn xét tuyển: 2 môn văn hóa năm lớp 12 đạt từ 12 điểm trở lên, môn năng khiếu phải đạt điểm xét tuyển do DLA quy định theo từng đợt xét tuyển.

Chính sách đặc thù:

Riêng thí sinh có hộ khẩu tại tỉnh Long An, học và tốt nghiệp THPT tại tỉnh Long An đăng ký xét tuyển vào trường DLA thì Tổng điểm trung bình 2 môn văn hóa năm lớp 12 đạt từ 11 điểm trở lên, môn năng khiếu phải đạt điểm xét tuyển do DLA quy định theo từng đợt xét tuyển và phải học bổ sung kiến thức theo quy định.

Hình thức 2: xét tuyển dựa vào điểm trung bình từng môn học (tổ hợp 2 môn văn hóa và 1 môn năng khiếu) của 5 học kỳ THPT.

– Tiêu chí 1: Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương;

– Tiêu chí 2: Thi Môn năng Khiếu (Vẽ mỹ thuật) ở trường có tổ chức thi năng khiếu.

– Tiêu chí 3: Tổng điểm trung bình theo tổ hợp xét tuyển: 2 môn văn hóa của 5 học kỳ THPT đạt từ 72 điểm trở lên, môn năng khiếu phải đạt điểm xét tuyển do DLA quy định theo từng đợt xét tuyển.

Chính sách đặc thù:

Riêng thí sinh có hộ khẩu tại tỉnh Long An, học và tốt nghiệp THPT tại tỉnh Long An đăng ký xét tuyển vào trường DLA thì Tổng điểm trung bình theo tổ hợp xét tuyển: 2 môn văn hóa của 5 học kỳ THPT đạt từ 66 điểm trở lên, môn năng khiếu phải đạt điểm xét tuyển do DLA quy định theo từng đợt xét tuyển và phải học bổ sung kiến thức theo quy định.

3. Hồ Sơ Đăng Ký Xét Tuyển Đại Học Kinh Tế Công Nghiệp Long An

+ Phiếu đăng ký xét tuyển

+ 2 phong bì đã dán sẵn tem ghi rõ họ, tên và địa chỉ, số điện thoại của người nhận.

+ Bản sao giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời hoặc Bằng tốt nghiệp THPT (hoặc BT.THPT) có chứng thực.

+ Bản sao chứng thực học bạ THPT (hoặc BT.THPT, tương đương)

+ Bản sao chứng thực giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).

Trong thời gian xét tuyển, Kênh Tuyển Sinh sẽ thường xuyên, liên tục cập nhật mọi thông tin liên quan về tuyển sinh và tư vấn tuyển sinh trực tuyến tại trang chủ và trang Facebook tuyển sinh chính thức

KA

Điểm Chuẩn Đại Học Kinh Tế Công Nghiệp Long An Chính Xác Nhất
Nguyện Vọng 2 Đại Học Kinh Tế Công Nghiệp Long An Năm 2019
Thủ Tục Hồ Sơ, Học Phí Đại Học Kinh Tế Công Nghiệp Long An

Bạn thích bài viết này ?

Để lại bình luận

Trở thành người bình luận đầu tiên!

avatar
  Theo dõi  
Nhận thông báo

Ôn thi trực tuyến

black cartoon arrow
DMCA.com Protection Status