Đại Học Dân Lập Cửu Long Thông Báo Tuyển Sinh

Sự xuất sắc của ngành

Mã Ngành

Chỉ tiêu, xét theo

Tổ Hợp Mét Xét Tuyển

KQ thi THPTQG

Học bạ THPT

Mỹ phẩm

7620112

 

21

 

49

– Toán, Lý, Hóa

– Toán, Lý, Tiếng Anh

– Toán, Hóa, Sinh

– Toán, Văn, Sinh

Social Work

7760101

 

15

 

35

– Toán, Lý, Hóa

– Văn, Sử, Địa

– Toán, Văn, Lý

– Toán, Văn, Tiếng Anh

Information Technology

7480201

 

18

 

42

– Toán, Lý, Hóa,

– Toán, Lý, Tiếng Anh

– Toán, Văn, Tiếng Anh

– Toán, Hóa, Tiếng Anh

Công nghệ kỹ thuật điện – Điện tử

7510301

 

12

 

18

– Toán, Lý, Hóa

– Toán, Lý, Tiếng Anh

– Toán, Văn, Tiếng Anh

– Toán, Văn, Lý

Công nghệ cơ khí

7510201

 

20

 

45

– Toán, Lý, Hóa

– Toán, Lý, Tiếng Anh

– Toán, Văn, Tiếng Anh

– Toán, Văn, Lý

Công trình xây dựng công trình

7510102

 

18

 

42

– Toán, Lý, Hóa

– Toán, Lý, Tiếng Anh

– Toán, Văn, Tiếng Anh

– Toán, Văn, Lý

Điều trị

7720501

 

39

 

91

– Toán, Lý, Sinh

– Toán, Hóa, Sinh

– Toán, Văn, Sinh

– Toán, Sinh, Tiếng Anh

Kỹ thuật xây dựng giao thông

7580205

 

12

 

28

– Toán, Lý, Hóa

– Toán, Lý, Tiếng Anh

– Toán, Văn, Tiếng Anh

– Toán, Văn, Lý

Sứ mệnh Công

7540101

 

READ  Trường Đại Học Y Dược Thái Nguyên Thông Báo Tuyển Sinh 2020

24

 

56

– Toán, Lý, Hóa

– Toán, Lý, Tiếng Anh

– Toán, Hóa, Sinh

– Toán, Văn, Lý

Công nghệ sinh học

7420201

 

21

 

49

– Toán, Lý, Hóa

– Toán, Lý, Tiếng Anh

– Toán, Hóa, Sinh

– Toán, Văn, Sinh

Nông học

7620109

 

22

 

53

– Toán, Lý, Hóa

– Toán, Lý, Tiếng Anh

– Toán, Hóa, Sinh

– Toán, Văn, Sinh

Business Handheld

7340121

 

12

 

18

– Toán, Lý, Hóa,

– Toán, Lý, Tiếng Anh

– Toán, Văn, Tiếng Anh

– Toán, Văn, Địa

Luật Kinh tế

7380107

 

30

 

70

– Toán, Lý, Hóa,

– Toán, Lý, Tiếng Anh

– Toán, Văn, Tiếng Anh

– Văn, Sử, Địa

Administration services and Scheduling

7340103

 

22

 

53

– Toán, Lý, Hóa,

– Toán, Lý, Tiếng Anh

– Văn, Sử, Địa

– Toán, Văn, Tiếng Anh

Quản trị kinh doanh

52340101

 

24

 

56

– Toán, Lý, Hóa,

– Toán, Lý, Tiếng Anh

– Toán, Văn, Tiếng Anh

– Toán, Văn, Địa

Tài chính – Ngân hàng

7340201

 

18

 

42

– Toán, Lý, Hóa,

– Toán, Lý, Tiếng Anh

– Toán, Văn, Tiếng Anh

– Toán, Văn, Địa

Kế toán

7340301

 

22

 

53

– Toán, Lý, Hóa,

– Toán, Lý, Tiếng Anh

– Toán, Văn, Tiếng Anh

– Toán, Văn, Địa

Ngữ văn

(Tiếng Việt và văn bản Việt Nam)

7220101

 

21

 

49

– Văn, Sử, Địa

– Toán, Văn, Tiếng Anh

– Văn, Sử, Tiếng Anh

– Văn, Địa, Tiếng Anh

Language English

7220201

 

READ  Khoa Y Dược Đại Học Quốc Gia Hà Nội Tuyển Sinh Năm 2018

27

 

63

– Toán, Lý, Tiếng Anh

– Toán, Văn, Tiếng Anh

– Văn, Sử, Tiếng Anh

– Văn, Tiếng Anh, Địa

Phương pháp học Đông phương

7220213

 

12

 

28

– Toán, Lý, Tiếng Anh

– Văn, Sử, Địa

– Toán, Văn, Tiếng Anh

– Văn, Sử, Tiếng Anh

Xét nghiệm y học

7720332

 

39

 

91

– Toán, Lý, Hóa,

– Toán, Hóa, Sinh

– Toán, Văn, Sinh

– Toán, Hóa, Tiếng Anh

Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Chưa phân loại