84 câu hỏi Điện phân dung dịch các dạng đầy đủ

Điện phân dung dịch cần lưu ý những gì?

Điện phân dung dịch là mảng kiến thức Hóa học chúng ta sẽ được học trong chương trình lớp 12. Trong phần này, ta sẽ làm quen với các khái niệm về sự điện phân, chất điện li, các điện cực, quá trình oxi hóa-khử,…

 Những lưu ý quan trọng khi làm bài tập điện phân:

 • Khối lượng catot tăng là khối lượng kim loại tạo ra sau điện phân bám vào
 • m (dd sau điện phân) = m (dd trước điện phân) – (m kết tủa + m khí)
 • Độ giảm khối lượng dung dịch: Δm = (m kết tủa + m khí)
 • Khi điện phân các dung dịch:
  + Dung dịch kiềm, kiềm thổ (KOH, NaOH, Ba(OH)2,…)
  + Axit có chứa oxi (HNO3, H2SO4, HClO4,…)
  + Muối tạo bởi gốc axit có chứa oxi và kim loại kiềm (KNO3, Na2SO4,…)
  → Trên thực tế là điện phân H2O để cho H2 (ở catot) và O2 (ở anot)
 • Điện phân dd với anot là một kim loại không trơ (không phải Pt hay điện cực than chì) thì tại anot chỉ xảy ra quá trình oxi hóa điện cực
 • Có thể có các phản ứng phụ xảy ra giữa từng cặp: chất tạo thành ở điện cực, chất tan trong dung dịch, chất dùng làm điện cực. Ví dụ:
  + Điện phân nóng chảy Al2O3 (có Na3AlF6) với anot làm bằng than chì thì điện cực bị ăn mòn dần do chúng cháy trong oxi nguyên tử mới sinh
  + Điện phân dd NaCl không màng ngăn tạo ra nước Javel và có khí H2 thoát ra ở catot
  + Phản ứng giữa axit trong dung dịch với kim loại bám trên catot
 • Viết phản ứng (nhận hoặc nhường electron) xảy ra ở các điện cực theo đúng thứ tự, không bắt buộc viết phương trình điện phân tổng quát
 • Viết phương trình điện phân tổng quát (như những phương trình hóa học thông thường) để tính toán nếu cần thiết.
READ  Tập đọc lớp 3: Mồ côi xử kiện

Các dạng bài tập về điện phân

 • Điện phân nóng chảy
 • Điện phân dung dịch muối kim loại trung bình và yếu
 • Điện phân hợp chất của kim loại kiềm, kiềm thổ và nhôm
 • Điện phân hỗn hợp
 • pH của dung dịch sau điện phân
 • Điện phân nối tiếp
Điện phân dung dịch
,
Điện phân dung dịch
Điện phân dung dịch

Tải tài liệu miễn phí ở đây

Sưu tầm: Lê Anh


Xem thêm bài viết thuộc chuyên mục: Tin tức